Woo-verzoek

Zoekt u informatie over beleid van de gemeente? Veel informatie maakt de gemeente al openbaar. En we zijn bezig om nog meer informatie openbaar te maken. Is de informatie nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u de gemeente om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.
Kijk eerst of de informatie die u zoekt al openbaar is.

Wat is er al openbaar?

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt al veel informatie openbaar. Op deze websites en archieven vindt u openbare informatie van de gemeente:

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. 

Hoe kan ik een Woo-verzoek doen?

 • Iedereen kan een Woo-verzoek doen;
 • De gemeente maakt het besluit over uw Woo-verzoek en de informatie die u krijgt voor iedereen openbaar;
 • Uw verzoek moet gaan over:
  • een bestuurlijke kwestie;
  • beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor;
  • informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
 • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Is dit voor de gemeente niet duidelijk? Dan vragen wij u om verduidelijking van het verzoek.
 • Geef bij uw verzoek door hoe wij u kunnen bereiken als wij vragen hebben en waar wij officiële berichten over uw verzoek naartoe kunnen sturen;
 • U bepaalt zelf hoe u de informatie wilt ontvangen: op papier of digitaal. Digitaal is altijd gratis. Wilt u een papieren kopie? Dan betaalt u daar meestal voor. We laten u vooraf altijd weten wat het kost. In de legesverordeningexterne-link-icoon staat wat een papieren kopie kost.

Na uw aanvraag

Wij doen ons best binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. Soms duurt het iets langer. Bijvoorbeeld als het een groot verzoek is. We nemen dan contact met u op en overleggen met u over de afhandeling van uw verzoek. 

Wat u verder moet weten

U kunt ook met een brief een Woo-verzoek doen. Zet in uw brief zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen. Stuur het verzoek naar:

Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Alle stukken die u aanvraagt met een Woo-verzoek, maakt de gemeente dan openbaar voor iedereen. We kunnen besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat het privacygevoelige informatie is, zoals persoonsnamen. We zetten dit altijd in het besluit op uw verzoek.

Gaat uw verzoek over iemand anders of een organisatie? Dan laten wij diegene altijd weten dat wij een Woo-verzoek over informatie over diegene hebben gekregen. En diegene krijgt een kopie van het besluit over uw verzoek. Als diegene niet wil dat de gemeente het besluit openbaar maakt, kan diegene dat aan de gemeente doorgeven. De gemeente beslist dan of we de informatie openbaar maken.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Bij het besluit staat duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie. In de wet staat dat alle overheidsinformatie openbaar is tenzij er een reden is waarom dit niet kan. De Woo regelt wanneer wij informatie zelf openbaar moeten maken (actief openbaar maken). Ook staan in de Woo regels voor het openbaar maken van informatie als iemand daarom vraagt.

De Woo regelt landelijk welke informatiecategorieën de overheid actief openbaar moet maken. Bepaalde informatiecategorieën maakt de gemeente al openbaar. Wij werken aan aanpassingen aan onze digitale systemen om nog meer informatie actief openbaar te maken.