Woo-verzoek

Wilt u informatie over het beleid van de gemeente opvragen? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u de gemeente om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Hoe werkt het?

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. In het Woo-verzoek zet u zo goed mogelijk welke informatie u zoekt.

Regels

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
  • Uw verzoek moet gaan over:
    • een bestuurlijke kwestie
    • beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
    • informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Soms weigert de gemeente een Woo-verzoek. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

U krijgt binnen 4 weken een reactie van de gemeente. Soms is verlenging van de termijn nodig. De gemeente stuurt de informatie meestal digitaal op. Dat is gratis. Soms krijgt u een papieren kopie. Daarvoor betaalt u dan meestal. We laten u dat altijd vooraf weten.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Al openbaar?

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt al veel informatie openbaar.