Omgevingsplan bekijken en reageren

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Horst aan de Maas mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag beginnen? Of hoe u een stuk grond mag gebruiken? Dit staat in het omgevingsplan.
Kijk bij 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket. U kunt daar uw adres invullen en direct zien welke regels op uw adres gelden.

Omgevingsplan

Een omgevingsplan is een gemeentelijk plan waarin regels staan over:

  • wat u mag bouwen;
  • waar u mag bouwen;
  • wat u in een gebouw mag doen (functie van een gebouw);
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken mogen;
  • hoe u een stuk grond mag gebruiken;
  • welke waarden (bijvoorbeeld natuur of erfgoed) in een gebied aanwezig zijn.

Het omgevingsplan is voor iedereen belangrijk. U weet met het omgevingsplan wat u kunt verwachten in het gebied waar u woont of uw bedrijf heeft. En wat u mag doen met uw grond of gebouw. 

Tijdelijk omgevingsplan

Alle bestemmingsplannen die op 31 december 2023 bestaan staan op 1 januari 2024 automatisch in een tijdelijk omgevingsplan. Dit heet een 'omgevingsplan van rechtswege'. De gemeente gaat dit tijdelijke plan stap-voor-stap veranderen in een omgevingsplan. Dit is uiterlijk in 2032 klaar. 

Reageren op een omgevingsplan

Vooraankondiging

Gaat de gemeente een omgevingsplan wijzigen? Dan informeren we vooraf met een bekendmaking. U kunt dan nog niet reageren. 

Ontwerpomgevingsplan

Is het ontwerpomgevingsplan klaar? Dan publiceren we dit in een bekendmaking. In de bekendmaking staat hoe u kunt reageren. Dit is altijd binnen 6 weken. Dit heet een 'zienswijze indienen'. De gemeenteraad krijgt alle zienswijzen voordat zij besluiten over het ontwerpbestemmingsplan. 

Niet eens met een omgevingsplan?

Bent u het niet eens met het omgevingsplan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad. Dit kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt dan ook een verzoek indienen om het omgevingsplan te schorsen (verzoek om voorlopige voorziening).