Omgevingsplan bekijken en reageren

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Horst aan de Maas mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag beginnen? Of hoe u een stuk grond mag gebruiken? Dit staat in het omgevingsplan.
Kijk bij 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket. U kunt daar uw adres invullen en direct zien welke regels op uw adres gelden.

Omgevingsplan

Een omgevingsplan is een gemeentelijk plan waarin regels staan over:

  • wat u mag bouwen;
  • waar u mag bouwen;
  • wat u in een gebouw mag doen (functie van een gebouw);
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken mogen;
  • hoe u een stuk grond mag gebruiken;
  • welke waarden (bijvoorbeeld natuur of erfgoed) in een gebied aanwezig zijn.

Het omgevingsplan is voor iedereen belangrijk. U weet met het omgevingsplan wat u kunt verwachten in het gebied waar u woont of uw bedrijf heeft. En wat u mag doen met uw grond of gebouw. 

Tijdelijk omgevingsplan

Alle bestemmingsplannen die op 31 december 2023 bestaan staan op 1 januari 2024 automatisch in een tijdelijk omgevingsplan. Dit heet een 'omgevingsplan van rechtswege'. De gemeente gaat dit tijdelijke plan stap-voor-stap veranderen in een omgevingsplan. Dit is uiterlijk in 2032 klaar. 

Bestemmingsplannen vastgesteld voor 2010

De bestemmingsplannen die zijn vastgesteld voor 2010 zijn minder goed toegankelijk en soms niet terug te vinden in het Omgevingsloket bij 'Regels op de kaart'. U kunt deze plannen bekijken via de archiefwebsite van de gemeenteexterne-link-icoon

Reageren op een omgevingsplan

Vooraankondiging

Gaat de gemeente een omgevingsplan wijzigen? Dan informeren we vooraf met een bekendmaking. U kunt dan nog niet reageren. 

Ontwerpomgevingsplan

Is het ontwerpomgevingsplan klaar? Dan publiceren we dit in een bekendmaking. In de bekendmaking staat hoe u kunt reageren. Dit is altijd binnen 6 weken. Dit heet een 'zienswijze indienen'. De gemeenteraad krijgt alle zienswijzen voordat zij besluiten over het ontwerpbestemmingsplan. 

Niet eens met een omgevingsplan?

Bent u het niet eens met het omgevingsplan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad. Dit kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt dan ook een verzoek indienen om het omgevingsplan te schorsen (verzoek om voorlopige voorziening).