Regels en wetten

De regels van de gemeente staan in verordeningen, beleidsregels en beleidsvisies.

Lokale regels en wetten bekijken

De lokale regels en wetten in Horst aan de Maas staan op landelijke website Overheid.nl

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad besluit over een verordening. 

Meest gezochte verordeningen

Beleidsregels

Beleidsregels zijn richtlijnen hoe een gemeente beleid uitvoert. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf mag bepalen hoe het een landelijke wet uitvoert.

Meest gezochte beleidsregels

Beleidsvisies

De gemeente schrijft ideeën over allerlei onderwerpen op in beleidsvisies. Bijvoorbeeld over wat we van zonne-energie in onze gemeente vinden. Of over hoe we de toekomst zien van een bepaald gebied, zoals Afslag 10. Beleidsvisies staan in het raadsportaal van de gemeente.

Meest gezochte beleidsvisies

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ze gaan over hoe de omgeving gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar huizen mogen staan of wat de regels zijn voor parkeren. Ruimtelijke plannen staan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl.