Arbeidsmigranten

In onze gemeente werken veel werknemers uit het buitenland. In het begin waren dit vooral seizoensmedewerkers bij boeren. Zij verbleven hier meestal alleen in het voorjaar en de zomer. Nu werken ze ook bij grote logistieke bedrijven op Greenport Venlo en bij mkb’ers in onze gemeente. En verblijven het hele jaar arbeidsmigranten in onze gemeente. In het beleidsplan arbeidsmigranten staan regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten. En hoe we hen welkom willen heten als ze hier langer blijven wonen.

Arbeidsmigranten in uw buurt

Arbeidsmigranten wonen overal in onze gemeente. In woningen in onze dorpen, in huisvesting op het erf bij een boer of in grootschalige huisvesting bij de industrieterreinen.

Woningen

In een straat mogen arbeidsmigranten in maximaal 10% van de woningen wonen en in maximaal 2 huizen naast elkaar. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente werkt aan nieuwe regels.

Grootschalige huisvesting

Voor een grootschalige huisvesting moet een bedrijf altijd vergunningen aanvragen bij de gemeente. De gemeente controleert dan of de huisvesting op die plaats mag. En of de arbeidsmigranten voldoende privacy en sanitaire voorzieningen zoals een douche en toilet hebben. Een bedrijf maakt ook afspraken met de gemeente over het beheer van de huisvesting, bijvoorbeeld over schoonmaak, onderhoud en huisregels.

Blijf op de hoogte

Als iemand een vergunning aanvraagt bij de gemeente, publiceert de gemeente dit op officielebekendmakingen.nl. Via Berichten over uw buurt kunt u zich abonneren op berichten van de overheid over uw buurt. In de HALLO staat op de gemeentepagina elke week een overzicht van de vergunningen die zijn aangevraagd of gegeven.

Als arbeidsmigranten blijven

Soms blijven arbeidsmigranten in onze gemeente wonen en werken. De gemeente vindt het belangrijk dat zij zich welkom voelen in onze dorpen. We helpen hen daarom niet alleen met het leren van onze taal, maar ook met het meedoen in onze samenleving.

Heeft u ideeën om mensen welkom te heten in uw dorp of buurt? Laat het ons weten! Misschien kan de gemeente u helpen uw idee uit te voeren.

Meer informatie of vragen?

Bel ons: (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Beleidsplan arbeidsmigranten