Arbeidsmigranten huisvesten

Wilt u arbeidsmigranten huisvesten bij uw bedrijf? Of stopt u helemaal met uw agrarisch bedrijf en wilt u vrijkomende agrarische bebouwing in de buurt van een bedrijventerrein gebruiken als huisvesting voor werknemers? Dan moet u vergunningen aanvragen bij de gemeente.

Overleg met gemeente

Neem eerst contact op met de gemeente. U legt dan uw plannen aan de gemeente voor. De gemeente toetst dan of uw plan in principe haalbaar is. Uw plan moet passen binnen het omgevingsplan en soms ook het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigrantenexterne-link-icoon. Als het niet binnen het omgevingsplan past, geldt het nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigrantenexterne-link-icoon.

Omgevingsgesprek

Organiseer een omgevingsgesprek. In een omgevingsgesprek gaat u in gesprek met mensen in de buurt van de huisvesting, bijvoorbeeld buurtbewoners en ondernemers. Het college heeft hier richtlijnen voor gemaakt.

Omgevingsvergunning

Exploitatievergunning

Vraag een exploitatievergunning aan. Hierin maakt u afspraken met de gemeente over het beheer van het gebouw, bijvoorbeeld over schoonmaak, afval en huisregels. En u zorgt dat er altijd beheerders aanwezig en bereikbaar zijn. De gemeente controleert dit.

Bel ons op 077 - 477 97 77.