Informatieverzoek omgeving

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een vergunning nodig? Overleg dan eerst met de gemeente of uw plannen kans maken op een vergunning. Of misschien heeft u wel geen vergunning nodig. U voorkomt dan teleurstellingen en u maakt geen onnodige kosten.

Overleg met gemeente

  • Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U doet dan een informatieverzoek. Dit is gratis. We kijken dan of uw plan kans maakt op een vergunning.
  • We nemen binnen 2 weken contact met u op. We bespreken dan met u wat er verder gebeurt. En wat u verder kunt verwachten. 
  • U bespaart kosten voor aanvragen die geen kans maken op een vergunning.

Conceptaanvraag

Heeft u een ingewikkeld (bouw)plan? Dan is de volgende stap het indienen van een conceptaanvraag. De gemeente bekijkt uw plannen dan uitgebreid met alle specialisten die nodig zijn om te beoordelen of uw vergunningaanvraag kans van slagen heeft. We noemen dit een 'omgevingstafel'. U werkt hiervoor de plannen verder uit. We stemmen altijd met u af of dit nodig is. 

U doet uw conceptaanvraag via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. U vult daar de aanvraag in. Bij stap 7 'verzoek indienen' kunt u kiezen om uw aanvraag als conceptverzoek in te dienen. 

Een conceptaanvraag kan u veel tijd en kosten besparen. U krijgt van de gemeente te horen of uw (bouw)plan in principe haalbaar is. Deze reactie van de gemeente is geen officieel besluit: u krijgt alleen informatie of de gemeente wel of niet aan uw verzoek kan meewerken. En zo ja, met welke voorwaarden u rekening moet houden bij de officiële aanvraag. U hoeft voor de officiële aanvraag dan alleen uw conceptaanvraag aan te passen. En niet alles opnieuw in te vullen. De gemeente toetst uw aanvraag in een officiële procedure of u aan de voorwaarden heeft voldaan. Kunt u uiteindelijk niet aan de voorwaarden voldoen? Dan kan de gemeente besluiten om toch geen vergunning te verlenen voor uw plan.

Prijs

  • Informatieverzoek omgeving: gratis
  • Eenvoudige omgevingstafel: € 194,20
  • Complexe omgevingstafel: € 919,76

Wat kunt u zelf doen?

In een omgevingsplan staat precies waar u wat mag bouwen. En hoe u gebouwen en grond mag gebruiken. U vindt het omgevingsplan op het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Kies daar voor het blad 'Regels op de kaart'. 

Vergunning nodig

U heeft meestal een vergunning nodig voor:

U kunt in het Omgevingsloketexterne-link-icoon een vergunningcheck doen.