Mantelzorgwoning bouwen

Als mantelzorger kunt u wonen bij degene voor wie u zorgt. Andersom kan ook. Hiervoor kunt u de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. Wilt u zich voorbereiden op de toekomst? Dan is een pré-mantelzorgwoning misschien iets voor u. Heeft u plannen en wilt u weten wat er mogelijk is? Overleg met de gemeente en stuur een informatieverzoek.

Pré-mantelzorgwoning

Heeft u nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? En wilt u goed voorbereid zijn door nu alvast een pre-mantelzorgwoning bij uw huis te plaatsen? Er kan steeds meer!

Regels en aanvragen pré-mantelzorgwoning

 • U bent 60 jaar of ouder of u heeft een verklaring van de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat u in de toekomst mantelzorg nodig heeft.
 • In de pré-mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen. Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die in de toekomst mantelzorg krijgt.
 • De toekomstige mantelzorger en degene die dan mantelzorg krijgt ondertekenen allebei de 'verklaring pré-mantelzorgwoning'.
 • Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk. Als de mantelzorg nodig is, kan de pré-mantelzorgwoning overgaan in een vergunningvrije mantelzorgwoning. Als u gaat verhuizen, kunnen nieuwe bewoners de pré-mantelzorgwoning niet zomaar gebruiken. Een tijdelijke pré-mantelzorgwoning verwijdert u dan van het terrein.
 • Alle voorwaarden staan in de Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen Horst aan de Maas 2021externe-link-icoon.

Stuur deze bijlagen mee met uw aanvraag in het Omgevingsloket:

 • plattegrond waarop staat waar de pré-mantelzorgwoning komt
 • tekening van de pré-mantelzorgwoning
 • verslag van het omgevingsgesprek
 • een ingevulde 'verklaring pré-mantelzorgwoning'

Krijgt de pré-mantelzorgwoning geen apart huisnummer? Dan heeft dit soms financiële gevolgen voor u. U kunt dit voorkomen door een apart huisnummer aan te vragen voor de pré-mantelzorgwoning.

 • De WOZ-waarde van uw woning kan veranderen. En daarmee ook de belastingen die u betaalt. Vraagt de gemeente wat de gevolgen voor u kunnen zijn.
 • Krijgt u een uitkering of toeslagen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst of de gemeente? Dan verandert er misschien iets in uw uitkering of toeslagen. Bij uw uitkeringsorganisatie of de Belastingdienst kunt u vragen wat voor u de gevolgen zijn.

Mantelzorgwoning

Krijgt of geeft u mantelzorg? En wilt u een bijgebouw bij de woning als mantelzorgwoning gebruiken? Dit is vaak vergunningsvrij. 

 • Een mantelzorgwoning is tijdelijk. Als de mantelzorg stopt, wordt het gebouw weer een bijgebouw zonder bewoning. Of u verplaatst de tijdelijke mantelzorgwoning van het terrein.
 • U heeft een verklaring van de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat u echt mantelzorg geeft of krijgt. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. De zorg vraagt veel tijd en is vaak voor een lange tijd. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. 
 • In de mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen. Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die mantelzorg krijgt.

Voor het gebruiken van een bestaand of nieuw bijgebouw bij de woning als mantelzorgwoning heeft u vaak geen vergunning nodig. U moet wel aan alle voorwaarden voldoen. 

Informatie van de rijksoverheid over vergunningvrij bouwenexterne-link-icoon

Kunt u niet vergunningvrij bouwen? Of mag het niet volgens het bestemmingsplan? Neem contact op met de gemeente. We kijken dan samen wat er nodig is voor een omgevingsvergunningOverleg uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt. In de legesverordening 2024externe-link-icoon staat wat een omgevingsvergunning kost. De kosten hangen af van de bouwkosten van de mantelzorgwoning. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.

Krijgt de mantelzorgwoning geen apart huisnummer? Dan heeft dit soms financiële gevolgen voor u. U kunt dit voorkomen door een apart huisnummer aan te vragen voor de mantelzorgwoning.

 • De WOZ-waarde van uw woning kan veranderen. En daarmee ook de belastingen die u betaalt. Vraag bij de gemeente wat de gevolgen voor u kunnen zijn.
 • Krijgt u een uitkering of toeslagen van bijvoorbeeld de Belastingdienst of de gemeente? Dan verandert er misschien iets in uw uitkering of toeslagen. Bij uw uitkeringsorganisatie of de Belastingdienst kunt u vragen wat voor u de gevolgen zijn. 

Voorbeeldsituaties

Mijn ouders (60+) willen graag kleiner wonen. Ik zou met mijn gezin met 3 kleine kinderen in hun huis gaan wonen. Wij willen graag een woonunit laten plaatsen in de tuin voor mijn ouders. Die kunnen dan makkelijk op de kleinkinderen passen. En als zij later zorg nodig hebben dan kunnen en willen wij dat graag doen. Er staat al 150m² aan bijgebouwen bij hun woning. Maar die bebouwing is niet geschikt om te verbouwen tot een tijdelijke woning.

Kan de gemeente hieraan meewerken?

Ja! U mag een tijdelijke woonunit plaatsen. En die weer weghalen als uw ouders er geen gebruik meer van maken. U mag daarom tijdelijk meer bijbehorende bouwwerken (bijvoorbeeld bijgebouwen) bij uw woning zetten dan volgens het bestemmingsplan eigenlijk mag. In het buitengebied is dat vaak 150 m2, afhankelijk van de perceelsgrootte. Ook in de bebouwde kom is de grootte van het perceel bepalend voor het oppervlakte: het achtererf van de woning mag voor 50% bebouwd worden met een maximum van 150m².

Ik heb een deel van de voormalige bedrijfsbebouwing bij mijn woning verbouwd tot een kleine studio. Ik ben 61 jaar en wil voor deze studio een vergunning aanvragen voor een pré-mantelzorgwoning. Als ik later mantelzorg nodig heb kan ik er een mantelzorger laten wonen. Tot die tijd wil ik de studio verhuren om op deze manier wat extra inkomen te krijgen.

Kan de gemeente hieraan meewerken?

Nee, helaas. Op het moment dat u de vergunning aanvraagt is het niet duidelijk wie er in de studio gaat wonen. U kunt dus ook niet aantonen dat er een sociale relatie is tussen de bewoners van de hoofdwoning en de toekomstige pré-mantelzorgwoning. Uit de aanvraag moet namelijk altijd blijken dat het aannemelijk is dat er een toekomstige mantelzorgrelatie is tussen de bewoners van beide woningen.

Mijn vrouw en ik (beiden 60+) wonen nog met veel plezier in onze woning. Onze zoon wil graag samen gaan wonen maar ze kunnen geen geschikte woning vinden. Kunnen zij een deel van de garage verbouwen tot pré-mantelzorgwoning? Dan kan hij met zijn vriendin daar zolang gaan wonen. Wanneer het huis voor ons te groot wordt, zijn we van plan te ruilen van woning.

Kan de gemeente hieraan meewerken?

Ja, dat kan. Let wel op dat de pré-mantelzorgwoning een maximale oppervlakte heeft van 100 m² en dat er maximaal 2 personen mogen wonen. Als uw zoon een kind krijgt, kunnen hij en zijn vriendin niet meer in de pré-mantelzorgwoning wonen. U moet dan al van woning ruilen.

Meer informatie of advies nodig?

Wilt u voor een pré-mantelzorgwoning of een mantelzorgwoning de bestaande bebouwing uitbreiden of nieuw bouwen? En weet u niet zeker of dit mag volgens de regels van het bestemmingsplan? Of weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet? Wij helpen u graag! Stuur een informatieverzoek naar de gemeente. U krijgt dan binnen 2 weken een reactie.