Mantelzorgwoning bouwen

Als mantelzorger kunt u wonen bij degene voor wie u zorgt. Andersom kan ook. Hiervoor kunt u de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen.

Pré-mantelzorgwoning

Heeft u nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? En wilt u goed voorbereid zijn door nu alvast een pre-mantelzorgwoning bij uw huis te plaatsen? Er kan steeds meer!

Voorwaarden

 • U bent 60 jaar of ouder of u heeft een verklaring van de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat u in de toekomst mantelzorg nodig heeft
 • In de pré-mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen. Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die in de toekomst mantelzorg krijgt.
 • De mantelzorger en degene die mantelzorg krijgt ondertekenen allebei een verklaring 
 • Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk. Als de mantelzorg nodig is, kan de pré-mantelzorgwoning overgaan in een vergunningvrije mantelzorgwoning. Als u gaat verhuizen, kunnen nieuwe bewoners de pré-mantelzorgwoning niet zomaar gebruiken. Een tijdelijke pré-mantelzorgwoning verwijdert u dan van het terrein.
 • Alle voorwaarden staan in de Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen Horst aan de Maas 2021

Vergunning

 • U heeft een omgevingsvergunning nodig
 • Overleg uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt
 • In de legesverordening staat wat een omgevingsvergunning kost. De kosten hangen af van de bouwkosten van de pré-mantelzorgwoning.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.
 • Stuur deze bijlagen mee met uw aanvraag:
  • plattegrond waarop staat waar de pré-mantelzorgwoning komt
  • tekening van de pré-mantelzorgwoning
  • verslag van het omgevingsgesprek
  • verklaring pré-mantelzorgwoning

Aanvragen

Financiële gevolgen

Krijgt de pré-mantelzorgwoning geen apart huisnummer? Dan heeft dit soms financiële gevolgen voor u. U kunt dit voorkomen door een apart huisnummer aan te vragen voor de pré-mantelzorgwoning.

 • De WOZ-waarde van uw woning kan veranderen. En daarmee ook de belastingen die u betaalt. Vraagt de gemeente wat de gevolgen voor u kunnen zijn.
 • Krijgt u een uitkering of toeslagen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst of de gemeente? Dan verandert er misschien iets in uw uitkering of toeslagen. Bij uw uitkeringsorganisatie of de Belastingdienst kunt u vragen wat voor u de gevolgen zijn.

Mantelzorgwoning

Voorwaarden

 • Een mantelzorgwoning is tijdelijk. Als de mantelzorg stopt, wordt het gebouw weer een bijgebouw zonder bewoning. Of u verplaatst de tijdelijke mantelzorgwoning van het terrein.
 • U heeft een verklaring van de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat mantelzorg nodig is. 
 • In de mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen. Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die mantelzorg krijgt.

Vergunning nodig?

Voor het gebruiken van een bestaand of nieuw bijgebouw bij de woning als mantelzorgwoning heeft u vaak geen vergunning nodig. U moet wel aan alle voorwaarden voldoen. 

Brochure 'Vergunningvrij bouwen' van de Rijksoverheid (PDF, 1.09 MB)

Kunt u niet vergunningvrij bouwen? Of mag het niet volgens het bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Overleg uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt. In de legesverordening staat wat een omgevingsvergunning kost. De kosten hangen af van de bouwkosten van de mantelzorgwoning. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.

Financiële gevolgen

Krijgt de mantelzorgwoning geen apart huisnummer? Dan heeft dit soms financiële gevolgen voor u. U kunt dit voorkomen door een apart huisnummer aan te vragen voor de mantelzorgwoning.

 • De WOZ-waarde van uw woning kan veranderen. En daarmee ook de belastingen die u betaalt. Vraag bij de gemeente wat de gevolgen voor u kunnen zijn.
 • Krijgt u een uitkering of toeslagen van bijvoorbeeld de Belastingdienst of de gemeente? Dan verandert er misschien iets in uw uitkering of toeslagen. Bij uw uitkeringsorganisatie of de Belastingdienst kunt u vragen wat voor u de gevolgen zijn. 

Meer informatie of advies nodig?

Bel ons op (077) 477 9777

Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl