Mantelzorgwoning bouwen

Als mantelzorger kunt u wonen bij degene voor wie u zorgt. Andersom kan ook. Hiervoor kunt u de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. We adviseren u graag.

Bel ons op (077) 477 9777
Of mail naar: gemeente@horstaandemaas.nl 

Voorwaarden

  • Een mantelzorgwoning is tijdelijk. Als de mantelzorg eindigt, wordt het gebouw weer een bijgebouw zonder bewoning. Of u verplaatst de tijdelijke mantelzorgwoning van het terrein.
  • U kunt aantonen dat er behoefte is aan mantelzorg. Dit kan met een verklaring van de gemeente, de huisarts of de wijkverpleegkundige. Aanvragers die ouder zijn dan 75 jaar hoeven geen zorgbehoefte aan te tonen.
  • In de mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen. Zowel de zorgbehoevende als de verzorgende persoon kunnen dit zijn.

De woning

Voor een bestaand of nieuw bijgebouw bij de woning heeft u in veel gevallen geen vergunning nodig. 
Lees meer informatie over vergunningsvrij bouwen.

Is een vergunningsvrije mantelzorgwoning niet mogelijk? Of mag het niet volgens het bestemmingsplan? Dan kunt u met een gewone omgevingsvergunning een tijdelijke mantelzorgwoning plaatsen. Het duurt 8 weken voordat u een reactie heeft op uw aanvraag.

De mantelzorg

Met een verklaring kunt u de zorgbehoefte aantonen. 
Lees meer informatie over mantelzorg op Rijksoverheid.nl.

Andere oplossingen

Is er nog geen sprake van mantelzorg maar wilt u zich al voorbereiden op de toekomst? Inwonen of woningsplitsing in een bestaande woning kan een oplossing zijn. U woont dan samen onder één dak.

  • Is er sprake van inwoning? Dan kunt u de bestaande woning verbouwen voor de nodige privacy als dat past binnen de regels. Er mag geen 2e woning ontstaan. Als de mantelzorg niet meer nodig is, dan trekt u het verbouwde woongedeelte bij de woning.
  • Het is mogelijk om uw woning in 2 woningen te splitsen. In het buitengebied kan dat alleen als het gaat om een monumentale of karakteristieke woning. In de kernen zijn er meer mogelijkheden. 

Financiële gevolgen

Bij elkaar in huis wonen of bewoning van een mantelzorgwoning kán financiële gevolgen hebben. Zeker als iemand van u een uitkering ontvangt. Ook kan bijvoorbeeld de Belastingdienst de toeslagen bijstellen.