Omgevingsgesprek

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet maakt het makkelijker om plannen en initiatieven te realiseren. Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen staan op 1 plek. U hoeft nog maar 1 keer een vergunning aan te vragen, ook als meer overheden betrokken zijn bij uw plan. Ook krijgt u als buurtbewoner meer informatie over plannen in uw buurt. En kunt u laten weten wat u daarvan vindt. Daarvoor is het omgevingsgesprek. In Horst aan de Maas gaan we nu al aan de slag met omgevingsgesprekken. 

Het omgevingsgesprek

Tijdens een omgevingsgesprek praat u met iedereen die te maken heeft met uw plan. Zo laat u zien dat u rekening houdt met uw omgeving. Misschien hebben de buren of ondernemers uit uw buurt een heel goed idee waar u veel aan heeft.

Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het gaat erom dat u als initiatiefnemer uw plannen met de buurt bespreekt. En samen komt tot een goed plan. U kijkt bijvoorbeeld of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Misschien voorkomt u zo bezwaren en vertraging van de uitvoering van uw plannen.

Hebben uw plannen grote gevolgen voor de buurt of heeft u geen goed contact met uw buren? Dan kunt u ervoor kiezen om iemand anders te vragen het gesprek te leiden of voor u het gesprek te voeren.

Richtlijnen

Er zijn richtlijnen voor een omgevingsgesprek. Omdat elk plan anders is, kan elk omgevingsgesprek weer anders zijn. Het doel van het omgevingsgesprek is wel altijd hetzelfde:

  • u informeert de buurt over uw plannen
  • u laat de buurt meedenken over verbeteringen van uw plan

Wie nodigt u uit?

U nodigt iedereen uit de buurt uit die te maken heeft met uw plannen. Bijvoorbeeld iedereen uit uw straat, mensen uit de wijk of het dorp of bedrijven en gebruikers van een gebied. U nodigt ook mensen uit die op een andere manier betrokken zijn bij uw plan. Bijvoorbeeld toekomstige gebruikers of bewoners. Het omgevingsgesprek mag gewoon aan de keukentafel. U laat altijd uw plannen zien. Kan iemand er niet bij zijn, dan gaat het gesprek toch door. Zorg dan wel dat iedereen op de hoogte is van de plannen.

Hoeveel mensen u uitnodigt, hangt af van de inhoud en de grootte van het plan. Zijn de gevolgen groot? Dan nodigt u meer mensen uit. Ook zorgt u dat iedereen de informatie over uw plannen krijgt. Het gaat om iedereen op wie het plan effect kan hebben.

Het verslag

U zorgt voor een verslag van het gevoerde omgevingsgesprek. De gemeente heeft daarvoor een invulformulier gemaakt.

Laat iedereen die er was lezen of alles goed is opgeschreven. En vraag dan of zij akkoord zijn met het verslag, bijvoorbeeld via de mail. Het betekent niet dat iemand akkoord is met de plannen.

Heeft u de plannen aangepast na het omgevingsgesprek? Laat dan weten wat u aangepast heeft. Als u het plan niet aanpast, laat dan weten waarom u daarvoor kiest. Dit verslag stuurt u naar de gemeente voor het vervolg.

Meer informatie

Download of print de flyer (de flyer is niet toegankelijk voor voorleeshulpen) 

Bekijk de video op YouTube 

Vragen

Heeft u vragen over het omgevingsgesprek? Neem contact op met de gemeente. 

Bel ons op (077) 477 9777
Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl