Besluiten van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke maandag. U leest hier de toelichting op de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft.