Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Een bezwaarschrift dat u per e-mail verstuurt, kunnen we niet in behandeling nemen.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 6005 
5960 AA Horst

Stuurt u een kopie van de brief (met ons besluit waartegen u bezwaar maakt) mee?

Bezwaar maken

Zet de volgende gegevens in uw brief:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening.
  • Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis.

Bezwaar tegen rondom belastingen of sociale zaken maakt u op een andere manier.

Goed om te weten

Wanneer wij uw bezwaar ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op. Dan bespreken wij uw bezwaar en de behandeling hiervan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen we eerst in gesprek gaan over uw bezwaar met de betrokken partijen, waaronder de gemeente en u. Dit gesprek is misschien voldoende om het met elkaar eens te worden.

Komen we er onderling niet uit? Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden. Zij zijn niet in dienst bij de gemeente Horst aan de Maas. Deze onafhankelijke commissie adviseert de gemeente over de behandeling van uw bezwaar.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met deze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Uitvoering van besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u dringende redenen waarom u niet op de beslissing kunt wachten? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.