Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch al snel oplossen.

Neem contact met ons op

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. De gemeente moet de zogenaamde no cure, no pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen als het bezwaar gegrond is. Dit is al snel €855. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Bezwaar maken

Wilt u officieel bezwaar maken? Dan kunt u dit snel eenvoudig met DigiD of eHerkenning (bedrijven) regelen. 

Maak binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen bezwaar.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan een brief naar de gemeente. Vermeld hierin:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • De datum waarop u de brief verstuurt
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas
Heffingsambtenaar
Postbus 6005
5960 AA Horst