Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch al snel oplossen.

Neem contact met ons op 

Bel ons: (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. De gemeente moet de zogenaamde no cure, no pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen als het bezwaar gegrond is. Dit is al snel €772. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Inwoners

Uw taxatieverslag kunt u bekijken via MijnOverheid (met DigiD).

Wilt u officieel bezwaar maken? Dan kunt u dit snel eenvoudig met uw DigiD regelen. 

Maak binnen 6 weken na dagtekening bezwaar

Bezwaar maken inwoners (DigiD)

Ondernemers

Het taxatieverslag kunt u tijdelijk alleen telefonisch opvragen: (077) 477 9777.

U geeft als ondernemer uw bezwaar snel en gemakkelijk digitaal door via deze website.

Bezwaar maken ondernemers

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan een brief naar de gemeente. Vermeld hierin:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • De datum waarop u de brief verstuurt
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. De heffingsambtenaar
Postbus 6005
5960 AA Horst

Kunt u het taxatieverslag niet via internet opvragen? Bel ons dan op (077) 477 9777.