Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens met de aanslag? We helpen u graag. Onduidelijkheden of fouten kunnen we vaak telefonisch al oplossen.

Wilt u nog steeds officieel bezwaar maken? Doe dit binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Neem contact met ons op via

Telefoon: (077) 477 9777
E-mail: gemeente@horstaandemaas.nl
Of loop even binnen tussen 8.00 - 16.30 uur. U heeft hiervoor geen afspraak nodig.

Inwoners

Uw taxatieverslag kunt u bekijken via MijnOverheid (met DigiD).

U geeft als inwoner uw bezwaar snel en gemakkelijk digitaal door via deze website.

Bezwaar maken inwoners (DigiD)

Ondernemers

Het taxatieverslag vindt u op het belastingloket voor ondernemers. Log in met de combinatie van postcode, huisnummer en woz-waarde van uw bedrijf.

U geeft als ondernemer uw bezwaar snel en gemakkelijk digitaal door via deze website.

Bezwaar maken ondernemers

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan een brief naar de gemeente. Vermeld hierin:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • De datum waarop u de brief verstuurt
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. De heffingsambtenaar
Postbus 6005
5960 AA Horst

Kunt u het taxatieverslag niet via internet opvragen? Bel ons dan op (077) 477 97 77.