Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch al snel oplossen.

Neem contact met ons op 

Bel ons: (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Maak een afspraak of loop op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur binnen in het gemeentehuis. 

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. De gemeente moet de zogenaamde no cure, no pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen als het bezwaar gegrond is. Dit is al snel €764. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Inwoners

Uw taxatieverslag kunt u bekijken via MijnOverheid (met DigiD).

Wilt u officieel bezwaar maken? Dan kunt u dit snel eenvoudig met uw DigiD regelen. 

Maak binnen 6 weken na dagtekening bezwaar

Bezwaar maken inwoners (DigiD)

Ondernemers

Het taxatieverslag kunt u tijdelijk alleen telefonisch opvragen: (077) 477 9777.

U geeft als ondernemer uw bezwaar snel en gemakkelijk digitaal door via deze website.

Bezwaar maken ondernemers

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan een brief naar de gemeente. Vermeld hierin:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • De datum waarop u de brief verstuurt
  • Uw handtekening

U stuurt de brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. De heffingsambtenaar
Postbus 6005
5960 AA Horst

Kunt u het taxatieverslag niet via internet opvragen? Bel ons dan op (077) 477 97 77.