De Omgevingswet

28 december 2023
Algemeen

In heel Nederland werken overheden aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over alles wat u hoort, ziet en ruikt in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed, bouw- en grondzaken.

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat er verandert

 • Al ons beleid staat voortaan in 1 omgevingsvisie. We werken de omgevingsvisie uit in een aantal programma’s;
 • Alle bestemmingsplannen staan voortaan in 1 omgevingsplan;
 • We kijken of een aanvraag past in de omgeving en aansluit bij de behoefte van inwoners. En letten daarbij ook op de gevolgen voor gezondheid, veiligheid en milieu;
 • Een vergunningaanvraag die afwijkt van het omgevingsplan heet voortaan een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (bopa). De gemeente neemt een vergunningaanvraag in behandeling als een omgevingsplanactiviteit (opa) of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa);
 • Er zijn minder regels en ze staan allemaal op 1 plek in het Omgevingsloketexterne-link-icoon;
 • Voor eenvoudige bouwwerken huurt u zelf een kwaliteitsborger in. U vraagt voor eenvoudige bouwwerken een vergunning aan én u doet een bouwmelding.

Landelijk Omgevingsloket

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. In dit landelijke digitale loket kunt u:

 • Zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke vergunning dat is;
 • Zien of u een melding moet doen;
 • Direct uw vergunningen aanvragen en meldingen doen;
 • Op een kaart zien welke regels en beleid op een adres gelden;
 • Zien welke regels er zijn voor werkzaamheden die u wilt gaan doen;
 • Verslag doen van het omgevingsgesprek als u een vergunning aanvraagt;
 • In een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u hebt gedaan.

Net als bij een verbouwing staat niet alles in 1 keer op de goede plek. Het kan dus zijn dat nog niet alles erin staat of dat er iets fout gaat. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren verbetert de overheid het Omgevingsloket continu en breiden we het verder uit.

Omgevingsgesprek: meepraten over initiatieven

Het is belangrijk om op tijd met de buurt in gesprek te gaan over uw plannen. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat doen we in het omgevingsgesprek.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen in de gemeente. Als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarmee op weg te helpen zijn er richtlijnen. En we hebben een invulformulier voor het verslag gemaakt.

Wat betekent de Omgevingswet voor uw plannen?

U heeft een vergunning en gaat in 2024 beginnen met uw project

Uw vergunning blijft geldig.

U heeft uw aanvraag voor 1 januari 2024 ingediend

Alle aanvragen die u voor 1 januari 2024 indient behandelt de gemeente volgens de wet- en regelgeving op het moment van uw aanvraag. Ook als uw omgevingsvergunning pas na 1 januari 2024 onherroepelijk is.

Let op: is een wijziging van het bestemmingsplan nodig voor uw aanvraag? Dan geldt de datum waarop de gemeente het bestemmingsplan ter inzage legt.

Uw bestemmingsplan is voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd

De gemeente behandelt uw aanvraag volgens de wet- en regelgeving op het moment dat uw bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Uw bestemmingsplan is nog niet ter inzage gelegd op 1 januari 2024

Is uw bestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd op 1 januari 2024? Dan behandelt de gemeente uw plannen volgens de Omgevingswet. Het heet dan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of wijziging omgevingsplan. We adviseren u bij alle plannen in de voorbereiding rekening te houden met de nieuwe standaarden en vereisten volgens de Omgevingswet. De gemeente gebruikt het eerste deel van 2024 nog de technische standaard TAM-IMRO en stapt geleidelijk over op STOP-TPOD. Alle plannen moeten wel voldoen aan de juridische en inhoudelijke eisen volgens de Omgevingswet.

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op via 077 – 477 97 77. Samen bekijken we wat de beste voorbereiding is.