Horst aan de Maas 2040

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit? Waar moeten we zuinig op zijn in onze gemeente? En wat moeten we verbeteren? Samen met u werken we daarom aan een omgevingsvisie 2040. De omgevingsvisie is eind 2024 klaar. Op horstaandemaas2040.nl vindt u alle informatie.

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie zetten we hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden er in 2040 uit komen te zien. Hoe maken we een omgeving waarin iedereen gelukkig en gezond oud kan worden? Hoe gaan we om met de vraag naar extra woningen en banen? Hoe zorgen we voor een goed en mooi buitengebied voor voedselvoorziening en natuur? Met de blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en geven we richting. De omgevingsvisie is straks de basis en inspireert en motiveert inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Horst aan de Maas.

Programma's

We werken de omgevingsvisie in de komende jaren voor sommige gebieden en thema's verder uit. Dat doen we samen met de inwoners en partners in een gebied. Zo weet u nog preciezer wat er in ieder gebied gaat gebeuren en welke initiatieven er mogelijk zijn. Deze uitwerkingen gaan allemaal ‘programma’ heten en vervangen dan de afzonderlijke beleidsstukken zoals we die nu nog hebben. In de omgevingsvisie komt te staan voor welke gebieden en thema’s we in ieder geval een programma willen maken.

Blijf op de hoogte

Ga naar horstaandemaas2040.nlexterne-link-icoon voor:

  • het stappenplan tot en met 2024;
  • het laatste nieuws;
  • aanmelden voor de nieuwsbrief;
  • informatie over hoe u mee kunt praten;
  • meer informatie over de omgevingsvisie.