Nieuws

 • Excursie windmolens

  Op zaterdag 17 juni organiseert gemeente Horst aan de Maas een excursie naar windmolens. Samen met de raad en geïnteresseerden worden windmolens met een tiphoogte van meer dan 200 meter bezocht. Wilt u zelf windmolens van dichtbij ervaren? En bent u benieuwd naar de ervaringen uit het gebied waar de molens al gerealiseerd zijn? Meld u dan aan voor onze excursie op 17 juni. We vinden het namelijk belangrijk dat inwoners een goed beeld hebben bij de windmolens.

 • Informatiesessie windmolens thema gezondheid en geluid

  Gemeente Horst aan de Maas onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie in het gebied A73-Maaslijn. Uit eerdere bijeenkomsten met inwoners blijkt dat er veel vragen zijn over de impact van windmolens op de gezondheid en het geluid. Om deze vragen te beantwoorden organiseert Gemeente Horst aan de Maas een informatiesessie over windmolens met het thema gezondheid & geluid. De informatiesessie is voor alle inwoners in Horst aan de Maas die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Aanmelden is niet nodig.

 • Onze natuur gaat achteruit, niets doen is geen optie

  Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. De gemeente Horst aan de Maas neemt daarom maatregelen om de achteruitgang zoveel mogelijk te beperken en werkt daarnaast aan herstel.

 • Workshop ‘Gezonde Leefomgeving’

  Tijdens de workshop zullen gastsprekers prof.dr. Klasien Horstman en dr. Mare Knibbe spreken over hun boek. Ook trappen zij af met een inleiding over de vraag hoe we een gezonde omgeving kunnen maken. Praat u graag mee over dit onderwerp? Kom dan op 1 juni naar de workshop Gezonde Leefomgeving. 

 • Openbare raadsinformatiesessie Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn

  Op 31 mei wordt de raad bijgepraat over de gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn. In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn 2 ontwikkelgebieden waar gemeente Horst aan de Maas onderzoek doet naar het plaatsen van windmolens.

 • We sluiten de jaarrekening 2022 positief af

  Horst aan de Maas heeft veel ambities gerealiseerd en het eigen vermogen versterkt. De jaarrekening 2022 wordt positief afgesloten.

 • Online kaartjes kopen bij zwembad De Berkel

  Bezoekers van zwembad De Berkel kunnen nu ook digitaal toegangskaartjes kopen via de website. Ook is het digitaal aanmelden voor bijvoorbeeld aquasporten en zwemlessen eenvoudig te regelen via de vernieuwde online omgeving.

 • Afspraken over huurwoningen

  De gemeente Horst aan de Maas en de woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz hebben afspraken gemaakt over het wonen in Horst aan de Maas voor de periode 2023 tot en met 2026.

 • Werkgroep Veilig Buitengebied zoekt nieuwe leden

  In onze gemeente startte begin 2022 de werkgroep Veilig Buitengebied. Deze groep is samengesteld met inwoners en ondernemers uit het buitengebied en vertegenwoordigers van lokale overheden. De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken.

 • Onderzoek naar haalbaarheid woningbouwontwikkeling aan de Krouwelstraat in Sevenum

  We starten een onderzoek of het haalbaar is om woningen te bouwen aan de Krouwelstraat in Sevenum. Dit doen we in samenwerking met projectontwikkelaar De Crouwel Vastgoed B.V. De intentieovereenkomst is ondertekend door wethouders Eric Beurskens en Roy Bouten en directeuren André van den Brand en Stefan Jansen.

  Ondertekening intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling D'n Crouwel in Sevenum door André van den Brand, Eric Beurskens, Roy Bouten en Stefan Jansen