Nieuws

 • Binnenkort ontvangt u ‘Berichten over uw Buurt’ in uw inbox

  Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een account in MijnOverheid? Dan krijgt u binnenkort e-mails van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Deze bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere aankondigingen in de buurt van uw woning. Met deze e-mailservice wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt.

 • Vierde editie Zwempret van start: aandacht voor zwemvaardigheid en plezier in zwemmen

  In april en mei staat voor alle leerlingen van groep 5 en 6 in de gemeente Horst aan de Maas de jaarlijkse zwemcheck op het programma. Onder begeleiding van de zwemonderwijzers van Zwembad De Berkel en zwemvereniging HZPC krijgen de kinderen weer even zwemles én nuttige tips om hun skills op te vijzelen.

  Foto van zwemmende kinderen in Zwembad de Berkel
 • Huis-aan-huis afvalinzameling wijzigt in 2025

  Op 1 maart 2025 wijzigt de huis-aan-huis afvalinzameling in de gemeente Horst aan de Maas. Begin volgend jaar loopt namelijk het 10-jarig contract af dat de gemeente Horst aan de Maas heeft voor de huis-aan-huis inzameling van restafval, keukenafval en PMD. Door aangescherpte Arbo-regels, en de aanzienlijke prijsstijgingen is de huidige manier en frequentie van ophalen niet meer haalbaar en betaalbaar.

 • Aandacht voor bouwen in kleine kernen

  Vrijdag 22 maart bezochten Marja Appelman, directeur Woningbouw van het ministerie van BZK, en gedeputeerde Michael Theuns van de provincie Limburg Horst aan de Maas. Zij werden ontvangen door wethouders Eric Beurskens en Roy Bouten, met wie zij in gesprek gingen over de complexiteit van de woningbouwopgave in kleine (plattelands)gemeenten.

 • Informatieavonden project Vierwaarden

  De komende jaren gaat project Vierwaarden aan de slag met hoogwaterveiligheid, natuur en ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit in Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. De afgelopen periode zijn hiervoor samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen verschillende oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Op maandag 25 maart en dinsdag 2 april wordt tijdens informatiebijeenkomsten toegelicht welke oplossingsrichtingen in de verdere verkenning worden onderzocht.

 • De Omgevingswet

  De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

  Landweg met aan beide kanten weilanden en aan de horizon bos.