Kwaliteitsborger regelen (Wkb)

Bouwt u een woning of een eenvoudig bedrijfsgebouw? Dan huurt u zelf een kwaliteitsborger in. Een kwaliteitsborger toetst de bouwkwaliteit voor, tijdens en na de bouw.

Wat doet een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger:

  • controleert voor de bouw of het bouwplan voldoet aan de technische eisen. En houdt daarbij rekening met eventuele bijzondere lokale omstandigheden;
  • controleert tijdens de bouw het bouwen zelf;
  • stelt een verklaring op als de bouw klaar is en als de bouw aan de regels voldoet. U stuurt de verklaring daarna aan de gemeente.

De regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. 

Wat is de wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)?

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt hiervoor.

De Wkb gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Wat moet u doen als u gaat bouwen?

Als u wilt bouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u de vergunning gekregen? En is het bouwplan klaar? Dan meldt u dit bij de gemeente. U geeft dan ook aan wie uw kwaliteitsborger is. U regelt zelf een kwaliteitsborger. 

Stappenplan Wkb melden

U huurt zelf een kwaliteitsborger in. In het Register toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw vindt u een overzicht van officiële kwaliteitsborgers.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? Dan mag u pas beginnen met bouwen als u een bouwmelding naar de gemeente heeft gestuurd. Bij de bouwmelding geeft u ook aan wie de kwaliteitsborger is. Zorg dat de informatie compleet is. Is de informatie niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding insturen. U mag 4 weken na het insturen van de complete melding met bouwen beginnen.

Hoe doet u een bouwmelding?

  1. Ga naar het Omgevingsloket;
  2. Kies 'Aanvragen';
  3. Kies bij 'Werkzaamheden' voor 'Bouwactiviteit';
  4. Kies voor 'Bouwactiviteit (technisch) melding'.

Gaat u beginnen met de bouw? Dan geeft u dit 2 dagen voordat u begint door via het Omgevingsloket. Dit noemen we 'informatieplicht'.

De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of u zicht aan de regels voor de bouw houdt. Voldoet uw bouwwerk aan de regels? Dan krijgt u na afloop van de bouw een verklaring van de kwaliteitsborger. 

Let op: de gemeente kan ook controleren of u zich aan de regels voor de bouw houdt. En kan handhaven als u dat niet doet. 

Bent u klaar met de bouw? Dan meldt u dit de dag erna via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Bent u helemaal klaar met de bouw? Dan doet u een gereedmelding. Dit doet u minimaal 2 weken voordat u het bouwwerk gaat gebruiken. U mag het gebouw niet gebruiken zonder een gereedmelding. U doet de gereedmelding via het Omgevingsloket. U heeft de verklaring van de kwaliteitsborger uit stap 4 nodig voor de gereedmelding.

De gemeente laat na uw melding weten of de gereedmelding is goedgekeurd of afgekeurd.