Verkeer regelen tijdens evenement

Heeft uw evenement gevolgen voor het verkeer? Dan moet u verkeersmaatregelen nemen. U betaalt zelf voor verkeersmaterialen als omleidingsborden en dranghekken.

Begin op tijd! Bedenk hoe uw bezoekers naar uw evenement komen en welke gevolgen dit heeft voor het verkeer.

Wegen afsluiten

 • U heeft toestemming van de gemeente nodig als u een weg of wegen wilt afsluiten. Of als u een omleidingsroute in wilt stellen. U heeft toestemming van de provincie als u een provinciale weg wilt afsluiten.
 • Sluit u een doorgaande weg af of een weg waar een bus rijdt? Dan moet u een omleiding regelen en verkeersborden plaatsen.
 • U gebruikt officiële verkeersborden en afzethekken.
 • U regelt en betaalt zelf verkeersmaterialen.
 • Gaat u verkeersborden of omleidingsborden plaatsen? Houd er rekening mee dat de gemeente hiervoor vaak een verkeersbesluit moet nemen. Stuur uw plan op tijd in!
 • U heeft een ontheffing nodig van de provincie als u langs de provinciale weg borden wilt plaatsen. Als u langs de snelweg borden wilt plaatsen heeft u een ontheffing van Rijkswaterstaat nodig.

U heeft geen toestemming nodig van de gemeente als u een klein evenement organiseert (bijvoorbeeld een buurtactiviteit) en:

 • er geen buslijn door de straat loopt.
 • er geen omleidingsroute nodig is.
 • het een weg is waar verkeer maximaal 30 km/ uur rijdt.

Verkeersplan

Verwacht u veel bezoekers op uw evenement? Gaat u een weg afsluiten of verkeersregelaars inzetten? Dan moet u een verkeersplan maken voor bij uw evenementenvergunning. In een verkeersplan geeft u antwoord op de volgende vragen.

Bezoekers en parkeren

 • Hoe komen bezoekers naar uw evenement? Met de auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer? Maak een schatting in percentages.
 • Wat zijn de routes voor bezoekers en leveranciers voor uw evenement?
 • Geef aan welke parkeergelegenheid er is en voor hoeveel auto's en fietsen.
 • Maakt u gebruik van een rijbaan of openbare parkeerruimte? Zo ja, van wanneer tot wanneer moet het afgesloten worden voor het verkeer? Denk ook aan de op- en afbouw van uw evenement!

Verkeersmaatregelen

 • Neemt u nog andere verkeersmaatregelen? Denk aan een parkeer- of stopverbod, het instellen van eenrichtingsverkeer, een snelheidsbeperking of bewegwijzering.
 • Gaat u verkeersregelaars inzetten? Zo ja, wanneer?
 • Wat zijn de noodroutes voor brandweer, ambulance en politie? U moet een vrije doorgang hebben zonder obstakels en minimaal 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog.

Omleiding

 • Als u een omleidingsroute in wilt stellen: wat is de omleidingsroute voor het doorgaand verkeer?
 • Geef in het verkeersplan aan waar en wanneer u de borden gaat plaatsen en wie u dit laat doen.

Informeren buurtbewoners

Informeer bezoekers, buurtbewoners en bedrijven in de buurt over uw evenement en de overlast die zij hebben. Geef in het verkeersplan aan welke informatie u op welke manier aan wie stuurt. 

Tekening

Stuur een tekening mee waarin u alle maatregelen zet. Op de tekening moeten de straatnamen duidelijk zichtbaar zijn.

Controle

De gemeente en de politie controleren uw verkeersplan.

Tips

 • U kunt bezoekers vooraf vragen om bijvoorbeeld zo veel mogelijk met de fiets te komen.
 • Zorg dat er genoeg parkeerplaatsen zijn voor auto's en fietsen.
 • Probeer als het kan de routes van fietsers en voetgangers apart te houden van auto's en bussen of trucks van leveranciers. Dit is veiliger.
 • U kunt advies vragen voor het maken van een verkeersplan aan bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. U betaalt hier zelf voor. De gemeente maakt geen verkeersplan voor uw evenement.

Verkeersregelaars

 • Heeft u verkeersregelaars nodig voor uw evenement? Dan moet u zelf zorgen dat ze goed zijn opgeleid.
 • Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) heeft een gratis online instructieprogramma voor verkeersregelaars. 
 • Op de website van SVNLexterne-link-icoon leest u hoe het online instructieprogramma werkt. Ook leest u hoe u als evenementenorganisatie gebruik kunt maken van het programma. 

Prijs

 • Melden afsluiten weg of omleidingsroute: gratis
 • Instructie voor verkeersregelaars: gratis
 • Verkeersmaterialen voor carnavalsoptochten, Koningsdag, Bevrijdingsdag, dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas: gratis bij verhuurbedrijf Lumar
 • Verkeersmaterialen voor alle andere evenementen betaalt u zelf. U kiest zelf bij welk verhuurbedrijf u materialen huurt.

Meer informatie of overleggen?