Welstandsadvies

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw aanvraag ook voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Horst aan de Maas. In de welstandsnota kunt u zien welke eisen voor uw plannen van toepassing zijn.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeenteexterne-link-icoon. We kijken samen wat er nodig is voor uw plannen.

Welstandseisen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente uw aanvraag aan de eisen van de welstand en de regels van het omgevingsplan.

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw bouwwerk er op zichzelf en in relatie tot de omgeving uit moet zien. De welstandseisen zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan (BKP) of in de welstandsnota van de gemeenteexterne-link-icoon. Een BKP is van toepassing op een bepaald gebied.

Binnen of buiten het gebied beeldkwaliteitsplan

  • Ligt uw bouwplan binnen het gebied van het BKP? Dan is het BKP het toetsingskader voor de welstand. In het omgevingsplan staat of in een gebied een BKP geldt.
  • Ligt uw bouwplan buiten het gebied van de BKP? Dan is de welstandsnota van toepassing.

Met of zonder tussenkomst van commissie

  • Is het normale niveau van welstand van toepassing? Dan toetst de gemeente uw bouwplan met een sneltoets zonder tussenkomst van een commissie.
  • Is het strenge niveau van welstand van toepassing? Dan legt de gemeente uw bouwplan voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De commissievergaderingen staan op de agenda van de gemeente. U kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn. 

Prijs

  • Toetsing door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: € 108,70
  • Uitgebreide toetsing door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: € 932,66

De kosten voor de welstandstoets betaalt u bij de kosten van de omgevingsvergunning. U betaalt deze kosten maar 1 keer.