Masterplan Wonen

Horst aan de Maas is een mooie plek om te leven, te wonen en te werken. We willen er daarom graag blijven, of komen terug. Zo is onze jeugd op zoek naar een betaalbaar huis in Horst aan de Maas. Het is hartstikke mooi dat de jeugd in onze dorpen wil blijven wonen. Ook veel ouderen zijn op zoek naar een plekje. En in een steeds ouder wordende samenleving zijn meer levensloopbestendige huizen nodig. Samen moeten we zorgen voor voldoende passende woningen voor jong én oud. Daarom wil de gemeente tussen nu en 2025 vergunningen geven voor 1.000 woningen.

In Horst aan de Maas is veel vraag naar huizen voor starters, voor mensen met een lager inkomen en voor ouderen. Daarom wil de gemeente vooral vergunningen geven voor (starters)woningen, huurwoningen en levensloopbestendige woningen. 

Huurwoningen

De gemeente wil dat ongeveer 60% van de nieuwe woningen een huurwoning is. De helft daarvan is voor sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn meestal betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Uw inkomen mag niet te hoog zijn en er is een maximale huurprijs. De andere helft is voor vrije sector huurwoningen. Deze huurwoningen zijn voor iedereen die een huis wil huren. Bijvoorbeeld als u makkelijk wilt kunnen verhuizen. Of het risico van een koopwoning niet wilt. De huurprijs van uw woning is vrij. Er is geen maximale huurprijs. U komt meestal ook niet in aanmerking voor huurtoeslag. 

Levensloopbestendige woningen

De gemeente wil graag meer levensloopbestendige huur- en koopwoningen in onze gemeente. Levensloopbestendige woningen zijn huizen waar u ook kunt wonen als u minder mobiel bent, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd. Daarom heten ze ook wel nultredenwoningen. In een nultredenwoning zijn namelijk geen trappen en hoeft u ook geen trap op te lopen om bij uw huis te komen. 

Waar komen deze 1.000 woningen?

Dat weten we nu nog niet. De gemeente kijkt goed waar in elk dorp behoefte aan is. Ook gaat de gemeente overleggen met woningcorporaties en bouwers. En blijft de gemeente ook goed naar uw wensen luisteren.

Bouwplannen in uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van bouwplannen in uw buurt? Via Berichten over uw buurtexterne-link-icoon blijft u op de hoogte van plannen in uw buurt. U kunt zich aanmelden voor een e-mailservice, een app downloaden of de berichten op de website overheid.nl bekijken. U kunt de bekendmakingen ook via deze website bekijken.

Meer aanbod bestaande woningen

Er komen 1.000 nieuwe woningen in alle soorten. En omdat er nieuwe woningen bij komen, komen er ook bestaande huizen vrij. Hierdoor krijgen mensen sneller een (sociale) huurwoning, kunnen ze een andere (duurdere) koopwoning kopen of een gezinswoning.

Uw eigen woning aanpassen

Heeft u een eigen woning en wilt u verbouwen? Bijvoorbeeld omdat u langer in uw eigen huis wilt blijven wonen? Of omdat u uw huis energiezuiniger wilt maken? De gemeente kan u daarbij misschien helpen.

Verbouwen voor later

Mensen willen langer in hun eigen huis blijven wonen. Daarvoor moet u soms uw huis verbouwen. Bijvoorbeeld door drempels weg te halen, een extra trapleuning te plaatsen of door uw badkamer te verbouwen. De gemeente gaat afspraken maken met woningcorporaties zodat zij tijdens groot onderhoud ook de toegankelijkheid van woningen verbeteren. Ook kijkt de gemeente naar nieuwe ideeën zoals ouderen die bij elkaar willen wonen, mantelzorgwoningen en het project Langer thuis met technologieexterne-link-icoon.

Duurzamer wonen

In 2050 wil Horst aan de Maas energieneutraal zijn. De gemeente gaat daarom afspraken maken met woningcorporaties over het energiezuiniger maken van huurwoningen. Heeft u een koophuis? Dan heeft de gemeente subsidies om uw huis duurzamer te maken. Het Duurzaam Bouwloket helpt u om te bepalen wat u kunt doen en welke subsidie of lening u kunt krijgen voor uw verbouwing.

Meer informatie

Bel tijdens openingstijden: 077 - 477 97 77

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl