Activiteiten die niet in het omgevingsplan passen

Soms passen uw plannen niet in het omgevingsplan. De gemeente wijst uw bouwplannen dan in principe af. Soms kan de gemeente toch meewerken aan uw bouwplannen door een vergunning of wijziging van het omgevingsplan. Met een informatieverzoek omgeving weet u snel of uw plannen kans maken op een vergunning of wijziging van het omgevingsplan. En u hoort welke aanvragen u hiervoor moet doen.

Mogelijkheden

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

In het omgevingsplanexterne-link-icoon staan regels en voorwaarden waar u aan moet voldoen om de activiteit te mogen doen. U heeft dan meestal een vergunning nodig. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Passen uw activiteiten niet in het omgevingsplan? En is het ook niet mogelijk een vergunning aan te vragen of een melding te doen? Soms kan de activiteit via een omgevingsplan toch mogelijk gemaakt worden. Dit noemen we dan buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Hiervoor is een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Reguliere procedure

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze periode 1 keer verlengen met maximaal 6 weken. Heeft u niet alle informatie meegestuurd? Dan stopt de gemeente de periode totdat u de informatie heeft aangevuld. 

Uitgebreide procedure

Voor meer ingewikkelde zaken geldt een uitgebreide procedure. Het college besluit of dit nodig is. Dit kan bijvoorbeeld als uw plannen grote gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Of als we verwachten dat belanghebbenden bezwaren kunnen hebben. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over uw aanvraag. 

Wijzigen omgevingsplan

Past uw initiatief niet in het omgevingsplan, heeft uw activiteit gevolgen voor omliggende percelen of wilt u het gebruik wijzigen? Dan vraagt u de gemeente het omgevingsplan te wijzigen. Voor het wijzigen van een omgevingsplan heeft u een ruimtelijk adviesbureau nodig. Het adviesbureau stelt samen met de gemeente de wijziging omgevingsplan op.

Behandeling van uw wijziging

De behandeltermijn is 26 weken. Dit betekent dat de gemeente haar best doet binnen 26 weken te reageren op uw wijziging.

Prijs

  • Binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 409,60
  • Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 512
  • Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 4.007,94
  • Wijzigen omgevingsplan: € 4.200,94

Hier kunnen nog extra kosten bijkomen voor bijvoorbeeld voor het beoordelen van rapporten of extra procedures. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een ruimtelijk adviesbureau voor bodemonderzoek of archeologisch onderzoek. 

Extra kosten

Past uw initiatief niet binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan? En wilt u daarom van het omgevingsplan afwijken of het omgevingsplan wijzigen? Dan komen daar extra kosten bij. De kosten hangen af van het soort initiatief en de omvang ervan. De kosten hebben altijd te maken met het initiatief zelf. Denk aan kosten die de gemeente maakt en aan een financiële bijdrage aan de opgaven in de gemeente. In het buitengebied gelden twee regelingen die betrekking hebben op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit. U betaalt deze kosten aan de gemeente. De regels en de bedragen hiervoor staan in de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragenexterne-link-icoon. Leest u de nota liever op papier? Gebruik dan de printversie hierna.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Heeft u een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig voor uw plannen? Dan zorgt u dat de gemeente het besluit kan nemen voordat u de aanvraag voor uw plannen instuurt. U heeft het besluit nodig bij het insturen van uw aanvraag.

Wij adviseren u om hiervoor de hulp van een milieukundig adviseur in te schakelen. 

Besluit

  • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u de vergunning via e-mail;
  • Als de gemeente uw aanvraag afkeurt, krijgt u hierover bericht;
  • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar maken.

De gemeente maakt het besluit zo snel mogelijk bekend met een officiële bekendmaking. Een verleende vergunning gaat in op de dag na de bekendmaking. Gaat het om een activiteit die u niet kunt herstellen? Dan kan het college bepalen dat de vergunning pas 4 weken na de dag van de bekendmaking ingaat. Bijvoorbeeld bij het kappen van een boom of het slopen van een gebouw.