Wmo en Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze maatschappij.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz betaalt de zwaarste, langdurige zorg.

Meer informatie

Kijk op de website van Ciz.nl