Wmo en Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze maatschappij.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • ondersteuning (bijvoorbeeld bij een zinvolle daginvulling of hulp bij de dagstructuur)
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • een plaats in een beschermde woonomgeving
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Regels maatschappelijke ondersteuning

Hulp nodig?

Hulp nodig? Vraag een gesprek aan bij de gemeente.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz betaalt de zwaarste, langdurige zorg.

Meer informatie

Kijk op de website van Ciz.nl