Mantelzorg

Zorgt u al lang onbetaald voor een langdurige zieke, iemand met een beperking of op hoge leeftijd? Dat kan uw partner, kind, moeder, maar ook kennis of buurman zijn. Dan bent u mantelzorger. U kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen.

Avondklok en mantelzorg

Mantelzorgers mogen tijdens de avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. U moet wel een ingevuld formulier 'Eigen verklaring avondklok' bij u hebben. U kunt het formulier 'Eigen verklaring avondklok' downloaden op de website van de Rijksoverheid. Daar staat ook uitleg.

Vragen

Heeft u vragen over mantelzorg en de avondklok? Meer informatie over mantelzorg en de avondklok staat op mantelzorg.nl

Aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg

U kunt zich als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Horst laten registreren. U krijgt dan nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten en de Dag van de mantelzorg.

Aanmelden

Meer informatie staat op de website van Synthese

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is misschien ook interessant voor u.

Even op adem komen

Als mantelzorger moet u ook goed voor uzelf zorgen. De gemeente kan u daarbij helpen. In een gesprek met een medewerker van ons gebiedsteam bekijkt u samen met degene voor wie u zorgt wat u nodig heeft om even op adem te komen. Respijtzorg biedt u de mogelijkheid de zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten.

Meer informatie over respijtzorg

Op mantelzorg.nl leest u meer over respijtzorg.