Wmo

De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. We kijken altijd eerst wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om u heen. Of misschien is er een initiatief in uw buurt waar u hulp kunt krijgen. Zo kunnen we goed omgaan met de middelen en mensen die we hebben. Zodat we ook in de toekomst zorg kunnen blijven bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft.

Hulp thuis

U kunt bij de gemeente hulp vragen als u hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • hulp in en om huis;
  • vervoersvoorziening.

De gemeente kijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Dit doen we in een gesprek. U vraagt een gesprek aan bij team Toegang

Als thuis wonen tijdelijk niet lukt

U kunt bij de gemeente ook hulp vragen als thuis wonen tijdelijk niet lukt. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychisch probleem;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Meer informatie over

U kunt met de Wmo ook hulp krijgen als u psychische problemen heeft waardoor u nog niet zelfstandig kunt wonen. U kunt dan misschien beschermd wonen. Bij beschermd wonen krijgt u 24 uur per dag de bescherming en begeleiding die u nodig hebt. Beschermd wonen helpt u om weer zelfstandig te kunnen wonen.

Waar kan ik beschermd wonen?

In de regio Noord- en Midden-Limburg zijn overal locaties. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij u past niet in onze gemeente is, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn in de regio met de zorgaanbieders goede afspraken gemaakt.

Eigen bijdrage

Heeft u binnenkort geen woning meer? En lukt het niet om een oplossing te vinden? U kunt bij de gemeente hulp vragen. We kijken samen met u hoe we kunnen zorgen dat u niet dakloos raakt of dat u weer een woning vindt. We kunnen ook kijken of u een briefadres kunt krijgen.

Wanneer kan ik hulp vragen?

U kunt hulp vragen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • dakloos bent of binnenkort dakloos bent
  • geen (vaste) slaapplek heeft
  • legaal in Nederland bent

Heeft u hulp nodig met uw dakloosheid en is de gemeente niet open? En kan het niet wachten tot de volgende werkdag? Neem contact op met het meldpunt maatschappelijke opvang: 088 – 337 9079.

Geweld thuis

Wilt u geweld thuis of kindermishandeling melden? Of zoekt u hulp omdat er thuis geweld is? Bel Veilig Thuisexterne-link-icoon0800 - 2000 (24 uur per dag).

Opvangorganisaties

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken we samen met Moveooexterne-link-icoon en het Leger des Heilsexterne-link-icoon. Moveoo regelt de opvang voor mensen die dakloos raken en die door geweld thuis opvang nodig hebben. Het Leger des Heils helpt jongeren van 18 tot 27 jaar die dakloos raken. De gemeente regelt de opvang. U hoeft dus niet zelf met deze organisaties contact op te nemen.