Meteen melden

Komt u buiten iets tegen dat overlast veroorzaakt, kapot is en daardoor onveilig? Zoals een omgewaaide boom, zwerfvuil, losse stoeptegel, of vernielingen? Meld het bij de gemeente.
Heeft het spoed? Bel 077 - 477 97 77.

Wat kunt u melden?

  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Kapot verkeersbord of -paaltje
  • Verstopt riool in grond van de gemeente
  • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
  • Afval niet opgehaald

U kunt zien welke meldingen er al zijn gedaan.

Kleine problemen repareren we vaak snel. Duurt het langer, dan houden we u op de hoogte. 

Wat regelt u zelf?