Melden overlast

Wilt u geluidsoverlast, stankoverlast of lichtoverlast melden? Denkt u dat er ergens regels overtreden worden, zoals bouwregels, milieuregels of bestemmingsplannen? U kunt dit melden bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of iemand zich aan de regels houdt.

Wat kunt u melden?

  • Overlast door geluid, stank, licht
  • Bodemvervuiling
  • Dumpen van afval 
  • Als u denkt dat mensen of organisaties zich niet aan regels houden, bijvoorbeeld bouwregels, milieuregels of bestemmingsplannen
  • Onveilige situaties, bijvoorbeeld gevaarlijk parkeren of obstakels aan/op de weg
  • Geluidsoverlast van een evenement

Anoniem melden

U mag overlast anoniem melden. De gemeente houdt u dan niet op de hoogte wat er met uw melding gebeurt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente controleert of iemand de regels overtreedt. Als dat zo is, neemt de gemeente actie. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek met iemand zijn of een verder onderzoek.

Nog steeds overlast na uw melding?

Blijft de overlast na uw melding bij de gemeente? Dan kunt u een schriftelijk 'verzoek om handhaving' doen. U mag dit alleen doen als u belanghebbende bent. Dit betekent dat u er belang bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die bouwt zonder vergunning.

Wat moet u doen?

Stuur een brief aan de gemeente. In de brief zet u:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uitleg over uw verzoek: u schrijft waar u overlast van heeft en waarom u wilt dat de gemeente gaat handhaven
  • Uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Horst aan de Maas
College van burgemeester en wethouders
Postbus 6005
5960 AA Horst

Wat doet de gemeente?

De gemeente neemt een officieel besluit over uw verzoek. De gemeente kan besluiten om te handhaven, maar kan ook besluiten om niets te doen. Bijvoorbeeld als binnenkort de overlast stopt. Of als er bijzondere omstandigheden zijn. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.