Kwijtschelding

Automatische kwijtschelding

 • Kreeg u vorig jaar al kwijtschelding? Dan toetst de gemeente automatisch of u weer recht heeft op kwijtschelding als u hiervoor toestemming gaf. U hoeft verder niets te doen.
 • Bent u ondernemer? Dan is automatische kwijtschelding niet mogelijk en vult u een standaard aanvraag in.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt op verschillende manieren kwijtschelding aanvragen.

Verkorte aanvraag

U kunt kiezen voor een verkorte aanvraag als u het goed vindt dat de gemeente uw gegevens toetst. Dat kan als:

 • u geen eigen woning heeft
 • u en uw eventuele partner op uw adres de enige bewoners zijn van 21 jaar of ouder
 • u geen alimentatie en geen inkomen uit het buitenland ontvangt
 • u geen student bent
 • u geen zelfstandig ondernemer bent

 Verkorte aanvraag indienen (DigiD)

Liever een schriftelijk formulier invullen? Vraag het formulier aan bij de gemeente. Bel (077) 477 9777

Normale aanvraag

Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Of maakt u geen gebruik van de verkorte aanvraag? En denkt u toch recht te hebben op kwijtschelding? Vul dan schriftelijk het aanvraagformulier kwijtschelding in. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wij beoordelen uw aanvraag alleen als u het formulier volledig heeft ingevuld, uw handtekening heeft gezet en alle bijlagen heeft meegestuurd.

Goed om te weten

 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
 • U vraagt binnen 10 weken na dagtekening van de aanslag kwijtschelding aan. U voorkomt dan extra kosten.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor het deel van de belastingaanslag dat niet te maken heeft met uw onderneming.
 • Zolang uw aanvraag bij de gemeente in behandeling is hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.
 • De gemeente neemt binnen 12 weken na uw aanvraag een besluit.
 • Tegen een eventuele afwijzing kunt u in beroep gaan.
 • U kunt ook een betalingsregeling afspreken met de gemeente. U kunt via een automatische incasso de belasting in delen betalen. Of u spreekt een regeling af met de gemeente. Neem daarvoor contact op met de gemeente.
 • Lukt het u tijdelijk niet om de belasting te betalen? Dan kunt u soms uitstel van betaling krijgen. Stuur een brief aan de gemeente waarin u uitlegt waarom u uitstel van betaling nodig heeft. Vergeet de brief niet te ondertekenen!

Meer informatie en contact

Bel ons: (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis