Kwijtschelding

Automatische kwijtschelding

 • Kreeg u vorig jaar al kwijtschelding? Dan toetst de gemeente automatisch of u weer recht heeft op kwijtschelding als u hiervoor toestemming gaf. U hoeft verder niets te doen.
 • Bent u ondernemer? Dan is automatische kwijtschelding niet mogelijk en vult u een standaard aanvraag in.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt op verschillende manieren kwijtschelding aanvragen.

Verkorte aanvraag

U kunt kiezen voor een verkorte aanvraag als u het goed vindt dat het Inlichtingenbureau uw gegevens toetst. Dat kan als:

 • u geen eigen woning heeft
 • u en uw eventuele partner op uw adres de enige bewoners zijn van 21 jaar of ouder
 • u geen alimentatie en geen inkomen uit het buitenland ontvangt
 • u geen student bent
 • u geen zelfstandig ondernemer bent

 Verkorte aanvraag indienen (DigiD)

U kunt ook schriftelijk een verkorte aanvraag indienen:

Standaard aanvraag

Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Of maakt u geen gebruik van de verkorte procedure? En denkt u toch recht te hebben op kwijtschelding? Vul dan schriftelijk het standaard formulier kwijtschelding in. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wij beoordelen uw aanvraag alleen als u het formulier volledig heeft ingevuld, uw handtekening heeft gezet en alle bijlagen heeft meegestuurd.

Goed om te weten

 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
 • U dient de aanvraag in binnen 10 weken na dagtekening van de aanslag. U voorkomt dan extra kosten.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor het deel van de belastingaanslag dat niet te maken heeft met uw onderneming.
 • Zolang uw aanvraag bij de gemeente in behandeling is hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.
 • De gemeente neemt binnen 12 weken na uw aanvraag een besluit.
 • Tegen een eventuele afwijzing kunt u in beroep gaan.