Koninklijke onderscheiding aanvragen voor iemand?

30 april 2024
Algemeen

Kent u iemand die zich zonder eigenbelang inzet voor de samenleving? En wilt u diegene voor een Koninklijke onderscheiding voordragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente in de woonplaats van de kandidaat. Daar ontvangt u informatie over wat er van u wordt verwacht.

Aanvragen

Als u ons belt (077 477 97 77) of mailt (gemeente@horstaandemaas.nl), sturen we u een voorstelformulier en nadere informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding toe.
U stuurt het ingevulde formulier met alle bijbehorende stukken naar: Vertrouwelijk/Kabinet, Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. burgemeester R.F.I. Palmen, postbus 6005, 5960 AA Horst.

Procedure

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

De uitreiking

We reiken een Koninklijke onderscheiding uit tijdens 2 gelegenheden:
•    Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’. Dit is de dag voor Koningsdag. Het voorstel hiervoor stuurt u vóór 1 juli in het jaar ervoor naar ons op.
•    Bij een bijzondere gelegenheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum. Het voorstel hiervoor stuurt u minimaal 6 maanden ervoor naar ons op.