Onderscheiding aanvragen

Een buurman die zich zonder eigenbelang inzet voor de maatschappij. Een kind dat een heldendaad heeft verricht. Een organisatie die iets bijzonders heeft gedaan. U kunt ervoor zorgen dat onze burgemeester deze mensen kan onderscheiden met een lintje of met een andere waardering. Daarvoor meldt u deze persoon of organisatie aan.

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die zonder eigenbelang verdiensten uitvoert in de maatschappij? En wilt u diegene voor een Koninklijke onderscheiding voordragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente in de woonplaats van de kandidaat. Daar ontvangt u informatie over wat er van u wordt verwacht.

Aanvragen

Procedure

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

De uitreiking

We reiken een koninklijke onderscheiding uit tijdens 2 gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen'. Dit is de dag voor Koningsdag. Het voorstel hiervoor stuurt u vóór 1 juli in het jaar ervoor naar ons op.
  • Bij een bijzondere gelegenheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum. Het voorstel hiervoor stuurt u minimaal 6 maanden ervoor naar ons op.

Gemeentelijke onderscheidingen

Horst aan de Maas heeft 5 gemeentelijke onderscheidingen. De onderscheidingen zijn voor personen of organisaties die iets heel bijzonders doen of hebben gedaan voor Horst aan de Maas.

Aanvragen

Bel of mail de gemeente. We sturen u dan het aanvraagformulier toe. In het aanvraagformulier staat alle informatie. De gemeente bepaalt of en welke onderscheiding iemand krijgt.

Jeugdlintje

Het Jeugdlintje is voor jongeren van 17 jaar of jonger die iets bijzonders hebben gedaan voor de gemeente Horst aan de Maas. Bijvoorbeeld:

  • een langere tijd ouderen, gehandicapten of zieken helpen
  • activiteiten in een wijk of buurthuis organiseren
  • moeilijke onderwerpen als pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld bespreekbaar maken
  • een ‘heldendaad’
  • bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele of sportvereniging
  • actie voeren voor een goed doel

De jongere hoeft niet in de gemeente Horst aan de Maas te wonen, maar moet wel iets bijzonders gedaan hebben voor Horst aan de Maas. U moet op de aanvraag de namen van twee personen schrijven die het eens zijn met uw aanvraag. Bij het Jeugdlintje hoort ook een oorkonde. De burgemeester reikt de Jeugdlintjes uit.

Pluim van de burgemeester

De Pluim is voor personen of organisaties die iets bijzonders hebben gepresteerd en niet in aanmerking komen voor een andere onderscheiding. De burgemeester reikt de Pluim uit. In uw aanvraag schrijft u wat de bijzondere prestatie van de persoon of organisatie is en waarom dit een Pluim verdient.

Erespeld

De erespeld is voor mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de gemeente of de gemeenschap van Horst aan de Maas.

Erepenning

De Erepenning is voor organisaties die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de gemeente of de gemeenschap van Horst aan de Maas.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap is de hoogste waardering voor iemand die zich op een unieke manier heeft ingezet voor de gemeente of de gemeenschap van Horst aan de Maas.