Kennismaken met gemeenteraad

De gemeenteraad van Horst aan de Maas bestaat uit 27 leden van 7 verschillende politieke partijen (fracties).

Zetelverdeling

 • CDA: 7 zetels
 • Essentie: 5 zetels
 • D66-GroenLinks: 4 zetels
 • PvdA: 4 zetels
 • Perspectief Horst aan de Maas: 2 zetels
 • VVD: 2 zetels
 • Belang van Nederland Horst aan de Maas: 2 zetels
 • Hart voor Horst aan de Maas: 1 zetel

Gemeenteraadsleden

Onze raadsleden stellen zich aan u voor in het raadsportaalexterne-link-icoon.

Burgerraadsleden

Alle fracties laten zich vertegenwoordigen door een aantal burgerraadsledenexterne-link-icoon. Burgerraadsleden kunnen raadsleden vervangen tijdens het voorbereidende deel van de raadsavond. Aan het besluitvormend deel nemen alleen raadsleden deel.

Dit doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. De raad stelt de kaders, het college bereidt naar aanleiding daarvan de besluiten voor en voert het beleid uit. De raad controleert of dat goed gaat en stuurt zo nodig bij. 

Besluitvorming

De besluitvorming van de gemeenteraad gaat in 3 stappen:

 1. De gemeenteraad informeert zich goed over het voorstel.
 2. De gemeenteraad vormt een oordeel over het voorstel, bijvoorbeeld in een debat.
 3. De gemeenteraad neemt een besluit over het voorstel.

Raadsavonden

De gemeenteraad vergadert 3 keer per maand:

 • Raadsavond met onder meer:
  • Burgerpodium: inwoners kunnen de gemeenteraad hun mening geven over de onderwerpen die de gemeenteraad bespreekt.
  • Vraag- en spreekrecht van (burger)raadsleden: (burger)raadsleden stellen vragen aan het college. Dit mag overal over gaan.
  • Bespreken ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven.
  • Thema’s.
 • Raadsavond met onder meer:
  • Bespreken raadsvoorstellen: raadsleden kunnen het college vragen stellen over het raadsvoorstel.
  • Vraag- en spreekrecht van (burger)raadsleden.
  • Thema’s.
 • Raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt over:
  • Raadsvoorstellen.
  • Moties: in een motie geeft de gemeenteraad een mening of roepen zij het college op om iets te doen.
  • Initiatiefvoorstellen: een raadsvoorstel van een gemeenteraadslid.

Presidium

Het presidium bepaalt de agenda van de gemeenteraad: wanneer komt welk onderwerp op de agenda? En op welke manier bespreekt de gemeenteraad het onderwerp? Het presidium zet de afspraken hierover in een afsprakenlijstexterne-link-icoon.

In het presidium zitten de fractievoorzitters, de vicevoorzitter van de raad en de griffier. De burgemeester is de voorzitter van het presidium.

Contact met de gemeenteraad

Adres

 • Postbus 6005, 5960 AA Horst
 • Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Contact