Vergaderingen

Agenda, vergaderstukken, meekijken, terugkijken, meepraten

Agenda en vergaderstukken

Op raadsinformatie.nl vindt u de agenda’s en vergaderstukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Live meekijken

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen via internet.

Terugkijken

U kunt ook achteraf terugkijken. U kunt in het archief zoeken op datum, onderwerp en spreker kan worden doorzocht.

Laat uw mening horen

Er zijn 3 verschillende momenten waarop u uw stem kunt laten horen.

  1. Burgerpodium
    Tijdens de voorbereidende vergadering kunt u de gemeenteraad toespreken. Dit noemen we het burgerpodium.
  2. Spreekrecht 'ingekomen brieven'
    U kunt zich aanmelden voor spreekrecht bij het agendapunt ingekomen brieven of raadsinformatiebrieven.
  3. Spreekrecht voorbereidende behandeling raadsvoorstellen
    U kunt zich aanmelden voor spreekrecht bij de voorbereidende behandeling van raadsvoorstellen voor de volgende vergadering.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of het spreekrecht? Neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier.

Contactgegevens

Griffier, de heer R. Poels
Telefoon: (077) 477 97 70 of 06–51852891
E-mail: griffier@horstaandemaas.nl