Vergaderingen

Agenda, vergaderstukken, meekijken, terugkijken, meepraten

Agenda en vergaderstukken

In het raadsportaal vindt u de agenda’s en vergaderstukkenexterne-link-icoon voor de vergaderingen van de gemeenteraad.

Live meekijken

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen via internetexterne-link-icoon

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 3 keer per maand:

 • Raadsavond met onder meer:
  • Inwonerpodium: inwoners kunnen de gemeenteraad hun mening geven.
  • Vraag- en spreekrecht van (burger)raadsleden: (burger)raadsleden stellen vragen aan het college. Dit mag overal over gaan.
  • Bespreken ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven.
  • Thema’s.
 • Raadsavond met onder meer:
  • Bespreken raadsvoorstellen: raadsleden kunnen het college vragen stellen over raadsvoorstellen.
  • Vraag- en spreekrecht van (burger)raadsleden.
  • Thema’s.
 • Raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt over:
  • Raadsvoorstellen.
  • Moties: in een motie geeft de gemeenteraad een mening of roepen zij het college op om iets te doen.
  • Initiatiefvoorstellen: een raadsvoorstel van een gemeenteraadslid.

Terugkijken

U kunt alle vergaderingen achteraf terugkijkenexterne-link-icoon. U kunt in het archief zoeken op datum, onderwerp en spreker.

Laat uw mening horen

U kunt tijdens een raadsavond de gemeenteraad toespreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Wilt u inspreken over iets dat niet op de agenda staat? Dat kan als het inwonerpodium op de agenda staat.

Tijdens een raadsvergadering kunt u niet inspreken. De gemeenteraad neemt in die vergadering besluiten.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van het inwonerpodium? Of inspreken over een agendapunt tijdens een raadsavond? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier.

Contactgegevens

Griffier, de heer R. Poels