Vergaderingen

Agenda, vergaderstukken, meekijken, terugkijken, meepraten

Agenda en vergaderstukken

Op raadsinformatie.nl vindt u de agenda’s en vergaderstukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Live meekijken

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen via internet.

Terugkijken

U kunt ook achteraf terugkijken. U kunt in het archief zoeken op datum, onderwerp en spreker kan worden doorzocht.

Laat uw mening horen

Tijdens de voorbereidende vergadering kunt u de gemeenteraad toespreken. Dit noemen we het burgerpodium.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier.

Contactgegevens

Griffier, de heer R. Poels