Griffie

Heeft u vragen over de gemeenteraad, raadsvergaderingen of inspraak? Of wilt u informatie over de gemeenteraad? Dan moet u bij de griffie zijn.

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad. De rest van de ambtelijke organisatie valt onder het college van B&W.

Contact met de griffie

  • Postbus 6005, 5960 AA Horst
  • Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
  • Telefoon: 077 - 477 97 77

Ruud Poels

Marieke Dinnissen-Theunissen

Thea Vermaas

Dion Wijnands