Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn

In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn op dit moment 2 deelgebieden waar we onderzoek doen naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie met windmolens. We onderzoeken of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier.

In Horst aan de Maas willen we 30% van de energie die we gebruiken in onze eigen gemeente op een duurzame manier opwekken. Dit kan voor een deel in energielandschappen met zonne-energie of windenergie. In het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit zijn Mariapeel aangewezen voor zonne-energie en de A73 Maaslijn voor windenergie.

In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn 2 gebieden waar misschien windmolens kunnen komen. Dit zijn Witveld en Hoogheide. Klaver 11 is ook onderzocht, maar hier is windenergie nog niet haalbaar. We gaan nu samen met bewoners en bedrijven een integraal ontwikkelingsbeeld maken.  In dit ontwikkelingsbeeld toetsen we of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. We kijken hierbij ook naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouwbedrijven, natuur en leefbaarheid. Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied werken we uit welke plekken het meest geschikt zijn en hoe we lusten en lasten eerlijk delen. De gemeenteraad spreekt 11 juli 2023 over deze ontwikkeling en kan dan een principe-besluit nemen.

Informatie over de gebiedsontwikkeling

Waarom dit gebied?

Het gebied is afwisselend met onder andere bedrijventerreinen, landbouw en tuinbouw.  Het is inpasbaar volgens de gangbare milieunormen. Uitgangspunt is om per gebied tenminste drie windmolens te plaatsen; losse windmolens in het landschap zijn ongewenst. Windmolens worden vaak in de buurt van grotere infrastructuur geplaatst: hier liggen de Maaslijn (spoorlijn) en de autosnelweg A73 in de directe omgeving.  

Wat komt er in het integrale ontwikkelingsbeeld?

Inwoners gaven tijdens de gebiedsverkenning aan dat zij graag willen dat er meer onderwerpen worden meegenomen dan alleen windmolens. De gemeenteraad wil daarom een gebiedsontwikkeling voor windenergie, waarbij meekoppelkansen op de volgende gebieden worden meegenomen:

  • Landbouw
  • Natuur
  • Leefbaarheid

We onderzoeken verschillende varianten en plekken om windmolens in te passen. Van al die mogelijkheden brengen we de effecten zoals geluid en slagschaduw precies in kaart. We maken ook een Milieu Effectrapportage (MER) waarin de effecten op flora en fauna aan bod komen. Ook praten we met inwoners, bedrijven en anderen in de omgeving om te onderzoeken wat zij vinden van het plaatsen van windmolens in het gebied. Zo zoeken we samen naar de meest gedragen oplossing.

We laten ook een businesscase uitwerken. Hierin krijgen we een beeld van de kosten en de opbrengsten. 

Waarom onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor windmolens?

In Horst aan de Maas willen we in 2030 35% minder energie verbruiken. En 30% van de rest van de energie die we nodig hebben duurzaam en lokaal opwekken. Dit willen we doen met 75% zonne-energie en 25% windenergie. Voor windenergie betekent dit dat we 223 TJ nodig hebben. Daarvoor zijn 7 windmolens nodig. De gemeenteraad heeft dit besloten in het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit.

Het klimaat verandert snel. Dit komt doordat we te veel broeikasgassen uitstoten. Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2-uitstoot van verkeer, landbouw en industrie. De temperatuur stijgt en de aarde warmt op. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeewaterspiegel. En hebben we in de zomer steeds vaker hogere temperaturen. Mensen kunnen hier niet goed tegen en krijgen hittestress. In de natuur is er steeds vaker droogte waardoor boeren minder voedsel kunnen produceren. Ook zijn er vaker hevige en lange regenbuien met veel wateroverlast. Daarom hebben politici in de hele wereld, in Nederland en ook in onze regio afspraken gemaakt.

Lees meer over waarom we overstappen naar duurzame energie en over de afspraken.

Meepraten: informatiebijeenkomsten

We maken de ontwikkeling samen met bewoners, grondeigenaren en anderen die direct en persoonlijk betrokken zijn. Hiervoor heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd.