Waarom over op duurzame energie?

We staan voor de uitdaging om de komende 30 jaar ons energiesysteem te veranderen. Fossiele brandstoffen als olie en gas moeten plaatsmaken voor duurzame lokaal opgewekte energie. Maar waarom moeten we eigenlijk overstappen op duurzame energie?

Het klimaat verandert snel. Dit komt doordat we te veel broeikasgassen uitstoten. Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2-uitstoot van verkeer, landbouw en industrie. De temperatuur stijgt en de aarde warmt op. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeewaterspiegel. En hebben we in de zomer steeds vaker hogere temperaturen. Mensen kunnen hier niet goed tegen en krijgen hittestress. In de natuur is er steeds vaker droogte waardoor boeren minder voedsel kunnen produceren. Ook zijn er vaker hevige en lange regenbuien met veel wateroverlast. Daarom hebben politici in de hele wereld, in Nederland en ook in onze regio afspraken gemaakt. Meer weten? Bekijk dit filmpje over klimaatverandering op YouTubeexterne-link-icoon.

Klimaatakkoord van Parijs

195 landen tekenden in december 2015 op de VN klimaattop in Parijs het nieuwe klimaatverdrag. Hierin staan deze afspraken:

 • Alle landen moeten ernaar streven de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1,5° Celsius.
 • De uitstoot van broeikasgassen als CO2 moet stoppen. In 2050 is er weer een balans tussen de uitstoot en de natuurlijke opslag van CO2-opslag van de aarde.
 • Alle landen houden zich aan de afspraken.
 • De aanpak van de klimaatverandering mag de voedselproductie niet in gevaar brengen.
 • Armere landen krijgen hulp bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.
 • Alle partijen leveren een financiële bijdrage aan het verlagen van broeikasgassen en onderzoeken innovaties.

Nationaal klimaatakkoord

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord in 2019 een centraal doel afgesproken: in 2030 is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 49% minder dan in 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen raakt ons dagelijks leven. Burgers en bedrijven moeten beslissingen nemen die invloed hebben op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. Sinds februari 2018 hebben daarom meer dan 100 partijen gewerkt aan een pakket aan voorstellen en maatregelen waarmee het doel in 2030 en later in 2050 gerealiseerd kan worden. Het eindresultaat is het nationale Klimaatakkoordexterne-link-icoon.

RES: Regionale Energie Strategie

Gemeente Horst aan de Maas is deel van de RES-regio Noord- en Midden-Limburg. Daarbij horen ook de 14 andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg, de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken we een Regionale Energie Strategie (RES). In deze RES beschrijven we hoe we samen als regio:

 • energie kunnen besparen, zodat we minder hoeven op te wekken.
 • duurzame elektriciteit gaan opwekken met zon en wind.
 • onze gebouwen duurzaam kunnen verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
 • energie kunnen opslaan en transporteren.

De RES 1.0 komt niet in plaats van ons lokaal beleid. De afspraken die wij in onze gemeente maken worden meegenomen in de RES. Met de RES kunnen we in een groter verband kijken naar grensoverschrijdende en complexe vraagstukken. Hierdoor kunnen we kennis met elkaar delen en ontstaan er waardevolle samenwerkingen.

Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburgexterne-link-icoon

Afspraken over lokaal opwekken van energie

De regionale afspraken van de RES zijn lokaal vertaald in KODE: Kader Opwekking Duurzame Elektriciteitexterne-link-icoon. KODE is op 15 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In KODE hebben we kaders opgesteld over de manier waarop we duurzame elektriciteit willen gaan opwekken. Hierbij gaat het over mogelijke toekomstige plaatsen, koppelkansen, inpassing, hinder en participatie en de voorwaarden hiervoor.

Uitgangspunten voor de uitvoering van alle duurzaamheidsbeleid in Horst aan de Maas

 • We nemen onze verantwoordelijkheid en schuiven de rekening niet door.
 • We doen het samen.
 • We bewaken de sociale rechtvaardigheid.
 • We streven naar de meeste duurzaamheid per euro.
 • We geven het goede voorbeeld en vertellen er over.
 • We zoeken naar mee-koppelkansen om meerdere doelen tegelijk te realiseren.
 • We werken op basis van objectieve gegevens en hanteren het voorzorgsbeginsel.

Opdracht Horst aan de Maas

Naast de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs, het Klimaatakkoord en de Regionale Energievisie Noord-Limburg wil de gemeente Horst aan de Maas:

 • in 2050 klimaatneutraal zijn.
 • in 2030 35% minder energie verbruiken en 30% van de rest van de energie die we nodig hebben duurzaam en lokaal opwekken.