Energie uit zon

Zon- en windenergie zijn de nu bewezen, betaalbare en technisch haalbare manieren om duurzame energie op te wekken. Deze technieken zijn niet perfect, er zijn ook nadelen aan. Toch zijn het de allerbeste opties die we nu hebben. Innovaties zoals waterstof en aquathermie houden we natuurlijk ook goed in de gaten.

Om onze doelstelling te halen moeten we energie besparen en energie opwekken. Het plaatsen van zonnepanelen op daken helpt hierbij. Maar dat is voor onze gemeente niet genoeg. Met alle daken van woonhuizen vol zonnepanelen kunnen we maximaal 8% van het verbruik opwekken. Daar komt ook bij dat sommige daken niet sterk genoeg zijn voor een constructie met zonnepanelen.

De onderdelen van een zonnepaneel zijn volledig te recyclen.

Wilt u zonnepanelen in uw tuin zetten? Bijvoorbeeld omdat uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen? Dat kan. U heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig.

U kunt geen subsidie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. U kunt wel btw terugvragen als u zonnepanelen plaatst. En u betaalt geen belasting over de energie die u opwekt en gebruikt met zonnepanelen. Lees meer informatie over het plaatsen van zonnepanelen.

De effecten van zonnevelden voor het leven op de bodem hangen af van de inpassing van de zonneweide, hoe dicht de panelen op elkaar worden geplaatst en de aandacht die de natuur, planten en dieren krijgen bij de ontwikkeling van de zonneweide.

Aandacht voor natuur

Een zonneweide kan slechte gevolgen hebben voor de bodem als er bij de bouw geen inspanning is om deze slechte gevolgen te voorkomen. Daarom is er in KODE aandacht voor de integrale ontwikkeling van zonneweides. Hierbij zoeken we naar de ontwikkeling van concepten waar ook aandacht is voor bijvoorbeeld de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren. Bij het beoordelen van plannen voor zonneweides vormt de integrale ontwikkeling van een zonneweide een onderdeel van de score.

Wij hebben een voorkeur voor extensieve zonneweides. Dan blijft er meer ruimte tussen de zonnepanelen behouden. We sluiten intensieve zonneweides niet uit omdat we ook naar andere zaken kijken zoals een haalbare businesscase en maatschappelijke kosten voor aansluiting aan het net.

Meer natuur bij zonnevelden

Verschillende onderzoeken bewijzen dat er meer verschillende soorten planten en dieren voor kunnen komen bij zonnevelden. Op de plekken waar de zonnevelden komen kunnen we ook bloemen- en kruidenmengsels zaaien. Sommige dieren vinden dit fijn: ze kunnen ervan eten of tussen de bloemen en planten schuilen.

In Horst aan de Maas is schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit betekent dat er op dit moment te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk is om grote nieuwe energieprojecten aan te sluiten. Netbeheerder Enexis werkt aan oplossingen om dit capaciteitsprobleem in fases te verhelpen. Nieuwe initiatieven van energieprojecten komen op een wachtlijst. Als er weer capaciteit is komen ze op volgorde van binnenkomst aan de beurt. De actuele stand van zaken kunt u volgen op de website van Enexisexterne-link-icoon.

Gebiedsverkenning

De gemeente kan gewoon doorgaan met de verkenning van energielandschappen. De netbeheerder weet hierdoor waar investeringen nodig zijn. Zo gaan investeringen in netcapaciteit en projectplannen voor energielandschappen hand in hand.

Grondeigenaren let op!

Voor ontwikkelaars kan het interessant zijn om grondovereenkomsten met grondeigenaren te sluiten voor het aanleggen van een zonneweide of het bouwen van windturbines. Een snelle deal staat vaak een zorgvuldig proces in de weg. Ook is een eerlijke verdeling van lusten en lasten met de omgeving vaak lastig waar te maken. Een goed omgevingsgesprek en goede afspraken met de omgeving zijn vaak wél de sleutel tot succes bij een zonne- of windproject.

Een zorgvuldig proces gaat voor snel­heid, alleen samen komen we verder. Heeft u als grondeigenaar of projectontwikkelaar vragen? Neem contact op met de gemeente: gemeente@horstaandemaas.nl.

Geluidsschermen langs de snelweg en het spoor zorgen er nu voor dat mensen die in de buurt wonen minder geluidsoverlast hebben. ProRail gaat samen met anderen onderzoeken of ze met de geluidsschermen ook zonne-energie kunnen opwekken voor de mensen die in de buurt wonen.

Zonnepanelen op geluidsschermen kunnen misschien wel tussen de 30 en 45 gigawattuur stroom per jaar opleveren. Dat is ongeveer 2,5% van de energie die nodig is voor al het treinvervoer in Nederland. Alleen bestaat er nog geen geschikt systeem voor dat is goedgekeurd voor gebruik langs het spoor.

De geluidsschermen staan vaak op plekken waar op de plek zelf geen elektriciteit nodig is, maar omwonenden wel elektriciteit verbruiken. Daarom is in 2019 in de gemeente Horst aan de Maas een demonstratieproject gestart om te ontdekken hoe we zonnepanelen koppelen aan geluidsschermen, maar ook hoe we vorm geven aan een participatieproces voor lokale energieopwekking.

Meer informatie over projecten als deze? Topsector Energie/ TKI Urban Energyexterne-link-icoon

Het provinciaal overheidsbedrijf Ruimte voor Ruimte had oorspronkelijk tot doelstelling om veehouders onder bepaalde voorwaarden hun stallen tegen vergoeding te laten slopen en daarmee ruimte te maken voor nieuwbouw. Onlangs is de doelstelling uitgebreid met het onderzoeken naar mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie. Sinds april 2020 werkt het bedrijf een plan uit voor een groot zonne-energiepark in Evertsoord. Het zonnepark zou minsten 100 hectare bevatten op landbouwgronden tussen de Middenpeelweg en de Mariapeel. De gemeente Horst aan de Maas is niet bij deze plannen betrokken. Binnen het huidige beleid is een dergelijk zonnepark niet toegestaan. In het op te stellen beleidsstuk KODE maken we met elkaar afspraken hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken.

Voordelen zonnepanelen

 • Geld besparen. Het grootste voordeel is natuurlijk dat u veel geld bespaart. De zon geeft gratis energie en dat betekent dat de kosten van de energierekening lager worden. De investering is vaak al binnen 7 jaar terugverdiend. Aangezien zonnepanelen ongeveer 25 jaar meegaan, ontvangt u dus na deze periode gratis energie.
 • Zonne-energie opwekken is een duurzame vorm van energie. Het is dus goed voor het milieu.
 • Uw woning wordt meer waard. Als u zonnepanelen op het dak van uw woning installeert, betekent dit ook dat uw woning meer waard wordt. U verdient dus extra geld bij de eventuele verkoop van uw woning. Er is in dat geval sprake van een beter energielabel en van lagere maandlasten.
 • Terugleveren van energie. De energie die u met uw zonnepanelen opwekt en die u niet zelf gebruikt, levert u terug aan het stroomnetwerk. Daar krijgt u een vergoeding voor, dit noemen we salderen.

Nadelen zonnepanelen

 • Zonnevelden voor grootschalige opwek nemen ruimte in in het landschap. De grond kan niet gebruikt worden door boeren, bijvoorbeeld voor het verbouwen van voedsel.
 • Het kost uiteraard geld om zonnepanelen te installeren bij uw woning of bedrijf. Dit is een nadeel dat gelukkig al snel een voordeel wordt. Zonnepanelen verdienen zichzelf namelijk terug, omdat zonne-energie gratis is.
 • Het is best lastig om zelf uw zonnepanelen te installeren, dus u moet dit meestal uitbesteden
 • Sommige mensen vinden zonnepanelen die duidelijk zichtbaar zijn op het dak van een woning niet erg mooi
 • Als u meer dan 3 zonnepanelen gebruikt, dan moet u waarschijnlijk uw meterkast aanpassen
 • De geïnstalleerde zonnepanelen op uw woning moet u regelmatig controleren en onderhouden. Denk hierbij aan het schoonmaken van de panelen als er bladeren op blijven liggen of als ze gewoon heel erg vuil zijn. In dat geval nemen ze minder goed het zonlicht op en is er minder stroom. Moderne panelen hebben vaak een vuilafstotende laag waardoor stof niet op de panelen blijft zitten.
 • Een zonnepaneel levert gemiddeld maximaal 325 Watt per uur op.
 • Een zonneveld van 1 hectare levert circa 1.000.000 wattuur (1 megawattuur) aan elektriciteit op. Dit is genoeg energie voor ongeveer 1.000 huishoudens. Een hectare is ongeveer zo groot als 2 voetbalvelden naast elkaar.

Een gezin met 4 personen verbruikt nu jaarlijks gemiddeld 3,930 kwh (bron: Milieu Centraal en RVO/ NIBUD). Deze cijfers gaan in de toekomst veranderen. We verwarmen ons huis nu vooral met aardgas. Wanneer aardgas wordt vervangen door bijvoorbeeld elektriciteit en we meer elektrisch gaan autorijden neemt het energieverbruik toe.

Tips om energie te besparen van het NIBUDexterne-link-icoon

W en Wh: ze lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Watt is het vermogen: dit is hoeveel energie een apparaat nodig heeft om te werken per tijdseenheid. Wattuur staat voor het verbruik of opwek: dit is hoeveel energie er is verbruikt of opgewekt gedurende een periode. Hoeveel een apparaat verbruikt, hangt af van hoe lang het aan staat. Een elektrische kachel met een vermogen van 1 kW die een uur aan staat, heeft 1 kWh verbruikt. Een windmolen van 5 MW produceert bij goede wind elk uur 5 MWh.

TWh

TWh staat gelijk aan een miljard kWh (kilowattuur). 57 windmolens van 5 MW of een zonnepark van 1000 hectare kan 1 TWh opwekken. Het is ongeveer 1% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag in Nederland.