Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Vindt u dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen? Dan kunt u een schadeclaim indienen.

Hoe werkt het?

  • Vermeld duidelijk welke schade u heeft geleden.
  • Vermeld duidelijk waarom u vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schade.
  • Stuur foto's mee van uw schade.
  • Stuur foto's mee van de plek waar u de schade heeft geleden.
  • Heeft u rekeningen van de schade? Bijvoorbeeld voor reparatie of voor medische zorg? Stuur die mee met uw schadeclaim.
  • Heeft u verklaringen? Bijvoorbeeld van getuigen? Stuur die mee met uw schadeclaim.
  • U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw schadeclaim.

Wat doet de gemeente?

De gemeente beoordeelt uw claim. Vindt de gemeente dat zij inderdaad zelf verantwoordelijk is voor de schade? Dan vergoedt de gemeente uw schade of stuurt de gemeente uw schadeclaim door naar haar verzekeraar.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.