Zwemdiploma Zwem-ABC

Uw kind kan vanaf 4 jaar zwemles volgen voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC bestaat uit 3 nationale zwemdiploma's. Kinderen leren bij veel oefeningen spelenderwijs zwemmen.

Inschrijven

Wachttijd

Uw kind moet meestal even wachten voordat het kan beginnen met zwemles. Hoe lang het duurt hangt af van hoeveel aanmeldingen er zijn en hoe snel andere kinderen doorstromen naar een volgende groep. Als uw kind aan de beurt is, krijgt u bericht van ons.

De zwemles

 • Uw kind krijgt eerst oefeningen om watervrij te worden.
 • Daarna leert uw kind de zwemslagen.
 • Een zwemles duurt 45 minuten.
 • Uw kind kan meerdere lessen per week volgen.
 • Uw kind krijgt les van gediplomeerde zwemonderwijzers. Zij gaan waar nodig mee in het water.
 • De zwemlessen hebben geen dwingend karakter. Ieder leert in zijn/haar eigen tempo.
 • Uw kind behaalt het Zwem-ABC.

Goed om te weten

 • Uw kind krijgt een vrolijke zwemposter waarop het een sticker kan plakken als het een niveau verder gaat. En een polsbandje in de kleur van het niveau waarin uw kind zwemt.
 • Regelmatig is er een kijkles voor ouders/begeleiders.
 • Mocht uw kind op een onderdeel extra willen oefenen dan kan uw kind bijlessen volgen. Een bijles kost € 7,75 en duurt 45 minuten.
 • Het watervrij maken en het aanleren van de zwemslagen gebeurt in het recreatiebad met een maximale waterdiepte van 1.40 meter.
 • De verdere opleiding voor het Zwem-ABC is in het wedstrijdbad met een waterdiepte van 2.00 meter.
 • Heeft uw kind extra aandacht nodig? Bijvoorbeeld door concentratieproblemen, ziekte of een beperking? Uw kind kan zwemles met extra aandacht krijgen.

Bijdrage bij een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u een bijdrage krijgen voor de zwemles van uw kind.

Prijs

 • Per les: € 8,55
 • Inschrijfgeld (inschrijven aan de kassa): € 5,70
 • Diplomazwemmen: € 15,70
 • Uw kind heeft een zwempas/ zwempolsband nodig: € 7,40
 • Als uw kind het zwemlesbandje verliest: € 0,60

Gratis vrij zwemmen

Heeft uw kind zwemles? Dan hoeft u voor uw kind niet te betalen als u samen vrij komt zwemmen. Uw kind hoeft alleen de zwempas/ zwempolsband te laten zien.

Geldt niet in de zomervakantie.

Tijden zwemles

Overzicht van tijden waarop in De Berkel zwemles voor het zwemdiploma is.
Dag Tijd
Maandag

15.30 - 16.15 uur

16.15 - 17.00 uur (startersgroep)

17.00 - 17.45 uur

17.45 - 18.30 uur

Dinsdag

15.30 - 16.15 (startersgroep)

16.15 - 17.00

17.00 - 17.45

Woensdag

15.30 - 16.15 uur (startersgroep)

16.15 - 17.00 uur

17.00 - 17.45 uur

17.45 - 18.30 uur
Vrijdag

14.45 - 15.30 uur

15.30 - 16.15 uur

16.15 - 17.00 uur

17.00 - 17.45 uur (startersgroep)
Zaterdag

12.15 - 13.00 uur (startersgroep)

13.00 - 13.45 uur (groen en oranje niveau)

 

Goed om te weten

Onderdelen eindtoets geel (eendjes)

Onder water

In heupdiep water een voorwerp met beide handen van de bodem rapen.

Springen

In borstdiep water zelfstandig springen vanaf de kant met voetsprong.

Drijven

 • In heupdiep water ontspannen drijven op de buik circa 5 seconden.
 • In heupdiep water ontspannen drijven op de rug circa 5 seconden.

Draaien

Zelfstandig op kunnen staan vanuit ligging in heupdiep water.

Goed om te weten

 • Alle onderdelen worden uitgevoerd zonder drijfmiddelen (armbandjes/ kurkje).
 • Het maken van kikkervoeten en een juiste beenslag behoort niet tot de eindtoets. Het is wel belangrijk dat de leerling dit al heeft ervaren en weet wat er bedoeld wordt.
 • Als een leerling aan alle eisen van eindtoets niveau 1 voldoet, krijgt het de  gele sticker en het groene polsbandje en kan hij of zij doorstromen naar niveau 2.
Algemene voorwaarden Zwem-ABC

Artikel 1 Inschrijving

 • U kunt uw kind telefonisch, per mail receptiezwembad@horstaandemaas.nl of aan de kassa van het zwembad aanmelden voor het Zwem-ABC.
 • De inschrijving is pas voltooid na betaling aan de kassa.
 • De minimum leeftijd om in te schrijven is 4 jaar.
 • Na betaling van het inschrijfgeld en de paskosten ontvangt u van ons een zwempas.
 • Pas na ontvangst van de zwempas kunt u gebruik maken van de voordelen van de zwempas.

Artikel 2 De zwempas

 • Uw zwempas is uw bewijs van inschrijving.
 • Op vertoon hiervan mag uw kind vanaf inschrijving en gedurende het zwemlestraject gratis komen zwemmen op: (met uitzondering van dagen welke vallen binnen de reguliere zomervakantie).
 • Gratis zwemmen mag (als uw kind nog niet in het bezit is van een A diploma) uitsluitend onder begeleiding van een betalende ouder/begeleider.
 • Wij adviseren u om daar gebruik van te maken. Zo maakt uw kind al kennis met het zwembad zodat het minder spannend is als hij of zij op zwemles komt.
 • U kunt de zwempas ook gebruiken voor het aankopen van 10- of 25 badenkaarten voor vrij zwemmen.
 • Verlies of diefstal van de pas kunt u telefonisch, per mail of aan de kassa melden. De pas wordt dan geblokkeerd. U kunt een duplicaat aanvragen. Het duplicaat kunt u vervolgens afhalen bij de kassa van het zwembad.
 • De houder van de pas is verantwoordelijk bij verlies of diefstal van de pas.

Artikel 3 De wachtlijst

 • Vanaf het moment van inschrijving staat hij/zij op de wachtlijst. De duur van de wachttijd is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de doorstroming van leerlingen.

Artikel 4 Starten met zwemles

 • Na ontvangst van een oproep kan uw kind starten met de zwemlessen.
 • U ontvangt vervolgens per post de lesplanning en verdere informatie over de gang van zaken tijdens onze zwemlessen.
 • Verder ontvangt uw kind voor aanvang van de eerste zwemles een polsbandje. Bij verlies van dit polsbandje kunt u na betaling van €0,50 een nieuw polsbandje ophalen aan de kassa  van het zwembad.

Artikel 5 Betaling van lesgeld

 • Het lesgeld dient contant of via pin voorafgaand aan de eerste zwemles en bij aanvang van een nieuwe lesperiode te worden betaald. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt hebben wij het recht om aan uw kind de toegang tot de zwemlessen te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

Artikel 6 Les gemist

 • Omdat uw kind een gereserveerde plaats heeft in zijn/haar zwemlesgroep moeten de zwemlessen altijd worden betaald. Ook als u zwemles(sen) mist en er dus geen gebruik van maakt. Inhalen is niet mogelijk.
 • Voor ziekte geldt een uitzondering. De eerste les die uw zoon/dochter mist door ziekte is voor eigen rekening.
 • Bij aantoonbaar langdurige ziekte worden alle gemiste zwemlessen verrekend.

Artikel 7 Restitutie van lesgeld

 • Lesgeld wordt in principe niet gerestitueerd.
 • Op het moment dat uw kind tijdelijk stopt met zwemles worden de eventueel resterende lessen bewaard tot het moment dat hij of zij weer start.

Artikel 8 Huisregels

 • De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het kind dat deelneemt aan de zwemles dienen zich te houden aan de voor zwembad De Berkel geldende huisregels en dienen alle door het personeel en/of het instructieteam van de zwembad De Berkel te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
 • Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde in artikel 8 lid 1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van uw kind zonder recht van enige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
 • De huisregels zijn te vinden in de hal van het zwembad.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • U kunt de gemeente Horst aan de Maas aansprakelijk stellen voor schade die u of uw kind lijdt in het zwembad als gevolg van nalatigheid.
 • U kunt uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente Horst aan de Maas.
 • De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Vindt de gemeente dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan vergoedt de gemeente uw kosten.

Artikel 10 Klachten

 • Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of het optreden van een medewerker. U kunt uw klacht digitaal doorgeven. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen en richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas.
 • In de brief vermeldt u waar of over wie de klacht gaat, uw naam, adres, telefoonnummer en de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.
 • Nadat we uw klacht hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunnen we een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek.
 • Mochten we er tijdens dit gesprek niet uitkomen dan zal uw klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Met het advies van de commissie geeft het college uiteindelijk een beoordeling van uw klacht.
 • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven.

Artikel 11 Akkoord met algemene voorwaarden

 • Vanaf het moment dat uw kind start met de eerste zwemles geeft u aan akkoord te zijn gegaan met onze algemene voorwaarden.