Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de gemeente? U kunt hierover een klacht indienen.

Hoe werkt het?

Klacht indienen

  • Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.
  • U kunt niet anoniem een klacht indienen. U geeft uw naam, adres en telefoonnummer door, zodat we snel contact met u kunnen opnemen
  • U kunt ook telefonisch uw klacht indienen door te bellen naar 077 - 477 97 77. Of u stuurt een brief naar Gemeente Horst aan de Maas,  College van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Persoonlijk gesprek

Nadat we uw brief hebben ontvangen, bellen we u binnen 5 werkdagen. We kunnen dan een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis. Dat zal dan binnen 2 weken plaatsvinden. Hierbij kan degene waarover u klaagt aanwezig zijn. In dat gesprek proberen we samen uw klacht op een goede manier op te lossen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsmanexterne-link-icoon. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven.