Waardering onroerende zaken (WOZ) woningen

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een (bedrijfs)gebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt onder andere af van de waarde. Deze waarde heet de waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente bepaalt de WOZ-waarde.

Hoe bepaalt de gemeente uw WOZ-waarde?

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). We gaan uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.
  • Wel geldt de toestand van uw woning op 1 januari van dit belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. Dit betekent dat bijvoorbeeld verbouwingen, grondaankopen en bestemmingsplanwijzigingen die tussen de waardepeildatum en de toestandspeildatum hebben plaatsgevonden in de waardering zijn meegenomen.
  • De door de gemeente bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslag gemeentelijke belastingen en heet 'WOZ-beschikking'.
  • De WOZ-waarde ziet u ook mogelijk terug bij de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, het waterschap en de erf- en schenkbelasting.
  • De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt deze inzien op de landelijke site wozwaardeloket.nlexterne-link-icoon.

Hoe stelt de gemeente de WOZ-waarde vast?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning op basis van verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. Deze woningen zijn vergelijkbaar met uw woning op onder andere bouwstijl, bouwjaar, gebruiksoppervlakte, oppervlakte van de kavel en ligging. Uiteraard houdt de taxateur rekening met de onderlinge verschillen. Wilt u meer weten over de opbouw van de waarde van uw woning en welke verkochte woningen als vergelijking voor uw woning zijn gebruikt? U kunt het taxatieverslag inzien.

WOZ-waarde in Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas steeg de WOZ-waarde van woningen gemiddeld met 5,3% tussen waardepeildatum 1 januari 2022 en waardepeildatum 1 januari 2023. Dit is het gemiddelde over de hele gemeente. De ontwikkeling van de waarde kan in sommige dorpen of wijken of voor sommige soorten woningen anders zijn. Dit blijkt dan uit verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Gebruiksoppervlakte

Alle gemeenten gebruiken vanaf 2022 de gebruiksoppervlakte bij het bepalen van de waarde van een woning. Daarvoor gebruikten de gemeente Horst aan de Maas en veel andere gemeenten de bruto inhoud van een woning. De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die u kunt gebruiken om te wonen. De stahoogte is minimaal 1,5 meter. Ook makelaars, woningbouwverenigingen en bouwbedrijven gebruiken de gebruiksoppervlakte.

Wat betekent dit voor mijn WOZ-waarde?

Meestal heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde. Woningen stijgen gemiddeld wel in waarde door de marktontwikkeling. De gemeente heeft ook opnieuw gekeken naar andere onderdelen van uw woning. Als de gemeente iets heeft aangepast kan dit ook invloed hebben op uw WOZ-waarde. Bijvoorbeeld:

  • als uw woning eerder niet goed was ingemeten.
  • als een (vergunningsvrije) aanbouw misschien niet bekend was.
  • als een garage niet was meegenomen of gesloopt is.

Woning in aanbouw

Als uw woning nog in aanbouw is, gebruikt de gemeente de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze methode gaat uit van de investeringen die iemand moet doen voor een vervangende vergelijkbare woning.

Huurders

Gebruikers (huurders) van woningen ontvangen ook een WOZ-beschikking. Zij hoeven hierover geen ozb te betalen. Gebruikt u een bedrijfsruimte aan huis, dan betaalt u daarover wel ozb.

Geen WOZ-beschikking ontvangen

Iedereen die een aanslag ozb krijgt, ontvangt hiermee automatisch ook een WOZ-beschikking. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning en wilt u alsnog de WOZ-beschikking hiervan ontvangen? U kunt de WOZ-beschikking bij de gemeente aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel ons op 077 - 477 97 77. De WOZ-waarde geldt van 1 januari tot 1 januari.

Vragen of niet eens met WOZ-waarde

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente:

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. En het is voor u voordeliger. De gemeente betaalt namelijk een vergoeding aan deze bureaus als het bezwaar gegrond is. We maken dan meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.