Waardering onroerende zaken (WOZ) woningen

Waardering onroerende zaken (WOZ)

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). We gaan uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.
  • Wel geldt de toestand van uw woning op 1 januari van dit belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. Dit betekent dat bijvoorbeeld verbouwingen, grondaankopen en bestemmingsplanwijzigingen die tussen de waardepeildatum en de toestandspeildatum hebben plaatsgevonden in de waardering zijn meegenomen.
  • De door de gemeente bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslag gemeentelijke belastingen en heet 'WOZ-beschikking'.
  • De WOZ-waarde ziet u ook mogelijk terug bij de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, het waterschap en de erf- en schenkbelasting.
  • De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt deze inzien op de landelijke site wozwaardeloket.nl.

Hoe stelt de gemeente de WOZ-waarde vast?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning op basis van verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. Deze woningen zijn vergelijkbaar met uw woning op onder andere bouwstijl, bouwjaar, oppervlakte, inhoud en ligging. Uiteraard houdt de taxateur rekening met de onderlinge verschillen. Wilt u meer weten over de opbouw van de waarde van uw woning en welke verkochte woningen als vergelijking voor uw woning zijn gebruikt? U kunt het taxatieverslag inzien.

Als uw woning nog in aanbouw is, gebruikt de gemeente de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze methode gaat uit van de investeringen die iemand moet doen voor een vervangende vergelijkbare woning.

Huurders

Gebruikers (huurders) van woningen ontvangen ook een WOZ-beschikking. Zij hoeven hierover geen ozb te betalen. Gebruikt u een bedrijfsruimte aan huis, dan betaalt u daarover wel ozb.

Geen WOZ-beschikking ontvangen

Iedereen die een aanslag ozb krijgt, ontvangt hiermee automatisch ook een WOZ-beschikking. Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning en wilt u alsnog de WOZ-beschikking hiervan ontvangen? U kunt de WOZ-beschikking bij de gemeente aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel ons op (077) 477 9777. De WOZ-waarde geldt van 1 januari tot 1 januari.

Vragen of niet eens met WOZ-waarde

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente via:

Bel ons:  (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. De gemeente moet de zogenaamde no cure, no pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen als het bezwaar gegrond is. Dit is al snel €772. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.