Taxatieverslag WOZ

In het taxatieverslag vindt u de getaxeerde waarde van uw woning, (bedrijfs)gebouw of stuk grond. U kunt het taxatieverslag van uw woning online bekijken. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Inwoners

Het taxatieverslag van uw woning kunt u downloaden via MijnOverheid. U logt in met uw DigiD. Het taxatieverslag staat in het onderdeel 'Wonen'. 

Kunt u het taxatieverslag niet via internet opvragen? Bel ons op 077 - 477 97 77.

Bedrijven, verenigingen en instellingen

Bent u als bedrijf, vereniging of instelling eigenaar van een woning, (bedrijfs)gebouw of stuk grond? Dan kunt u het taxatieverslag downloaden in het belastingenloketexterne-link-icoon. U logt in met eHerkenning.

Gegevens van taxatieverslag

In het taxatieverslag staan deze gegevens:

  • Adresgegevens
  • Kadastrale gegevens
  • Soort gebouw (woning, kantoor, loods)
  • Bouwjaar
  • Grootte van het gebouw of stuk grond
  • Bij woningen: verkochte panden die als onderbouwing voor de WOZ-waarde zijn gebruikt
  • Getaxeerde waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of stuk grond

Vragen of niet eens met de WOZ-waarde?

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente:

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en we doen dit graag. En het is voor u voordeliger. De gemeente betaalt namelijk een vergoeding aan deze bureaus als het bezwaar gegrond is. We maken dan meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.