Verbouwing gemeentewerf

In 2023 veranderen we de gemeentewerf. Door de verhuizing van de brandweerkazerne is er meer ruimte. En we kunnen de gemeentewerf klimaatneutraal maken.

Wat gaat er gebeuren?

De balie en de ingang van de gemeentewerf zijn verplaatst naar de achterkant van het gebouw. Dit is de plek van de oude brandweerkazerne. De gemeentewerf is gewoon open.

Als de balie verplaatst is, gaan we het lage gebouw aan de voorkant slopen. En daarna een nieuw kantoorgedeelte bouwen. Het nieuwe kantoor ligt wat verder van de weg. Daardoor is er ruimte voor groen waarin we regenwater kunnen opvangen. En er komt meer ruimte voor parkeren. De sloop en de nieuwbouw duren tot het eind van 2023.

Klimaatneutraal

De gemeentewerf is straks klimaatneutraal. En we gebruiken geen fossiele brandstof (olie, gas, kolen) meer. We stoken de gemeentewerf straks warm met eikels. We maken de eikels schoon met water en drogen ze op een natuurlijke manier. Bij het verbranden van de eikels komt CO2 vrij. De hoeveelheid CO2 is hetzelfde als wanneer de eikels rotten in de natuur. Met een luchtgaswasser verminderen we de stikstof- en fijnstofuitstoot met 95%. Dit project heet Oakheat. De gemeente heeft hiervoor een subsidie gekregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Brabant in het kader van de OPZuid-regeling.