Gemeentewerf

Heeft u een big bag of mini bag nodig? Of een asbestzak? U koopt ze bij de gemeentewerf. Een kapotte afvalemmer of container kunt u gratis omruilen bij de gemeentewerf.

Wilt u afval inleveren? Kijk waar u het afval in mag leveren. Het meeste afval halen we bij u thuis op. In Horst aan de Maas heeft de gemeente geen eigen milieustraat.

Inleveren kca, frituurvet en kleine elektrische apparaten

  • Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur
    • zaterdag 18 december 2021, 10.00 - 14.00 uur
  • Neem uw identiteitsbewijs mee

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur

Draag een mondkapje bij de balies van de gemeentewerf.

Werkzaamheden gemeentewerf

De gemeentewerf verandert. De ingang met de balie blijft op de huidige plaats. Er zijn nieuwe tijdelijke kantoorruimtes op het terrein gezet. 

Het college werkt nu aan een goede en definitieve oplossing voor de gemeentewerf. De geplande verhuizing van de brandweerkazerne naar de Westsingel biedt daarvoor ruimte en mogelijkheid. 

Adres en telefoon

Americaanseweg 43, Horst

Telefoon: (077) 477 9777
E-mail: gemeente@horstaandemaas.nl