Welk afval mag waar?

Bijna alle soorten afval halen we gescheiden bij u aan huis op. En we doen het goed: in Horst aan de Maas leveren we het minste restafval in vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Hierdoor verbranden we minder restafval. Daarmee zorgen we dat we meer afval opnieuw gebruiken door er bijvoorbeeld weer nieuwe producten van te maken. En dat is beter voor het milieu.