Uitkeringsfraude melden

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels? Dan is dat fraude. Iedereen kan fraude melden. Dit mag ook zonder uw naam door te geven.
U doet uw melding bij de gemeente Venlo. De gemeente Venlo behandelt de meldingen namens de gemeente Horst aan de Maas.

Voorbeelden

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Denk hierbij aan onderstaande voorbeelden.

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven

Als u denkt dat iemand niet terecht ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, meldt u dit als zorgsignaal.

Telefoon of brief

Wilt u liever bellen of een brief sturen? Dat kan. 

Bel handhaving/ sociale recherche van de gemeente Venlo op 077 - 359 62 91

Stuur een brief naar: Gemeente Venlo, Afdeling Samen Leven en Werken, Handhaving / sociale recherche, Postbus 3388, 5902 RJ Venlo