Succesvolle subsidietoekenning versterkt woningbouwprojecten in Sevenum

25 april 2024
Algemeen

Wij hebben een belangrijke mijlpaal bereikt met de toekenning van een subsidie van ruim €2,4 miljoen van het Rijk voor de realisatie van 264 woningen in Sevenum. Als enige Noord-Limburgse gemeente ontvangt Horst aan de Maas deze ronde de Woningbouwimpuls. De subsidie is bedoeld voor de projecten 't Mäöleveld en d’n Crouwel.

In maart verwelkomden wij een afvaardiging van het ministerie van BZK. Toen werd de complexiteit van de woningbouwopgave in kleine (plattelands)gemeenten besproken. 

Wethouder Eric Beurskens: “Tijdens het bezoek hebben we gepleit voor een integrale ruimtelijke aanpak, extra capaciteit én financiële middelen. Het is een mooie stimulans dat we nu een WBI-subsidie binnenhalen voor onze woningbouwprojecten in Sevenum. Het benadrukt de vastberadenheid van de gemeente om de krapte op de woningmarkt aan te pakken en betaalbare huisvesting te bieden aan onze inwoners. De samenwerking met het Rijk en de provincie speelt hierbij een essentiële rol.”

Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls (WBI) is een cruciaal instrument van het Rijk om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Met de toegekende subsidie en de ontwikkeling van de plangebieden 't Mäöleveld en d’n Crouwel, is er een aanzienlijke toename van het woningaanbod in Sevenum. 

Koploper in bouwen

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Horst aan de Maas een koploper in Limburg als het gaat om het toevoegen van nieuwe woningen. Ongeveer 600 woningen bevinden zich volgens het CBS momenteel op de planning of zijn in aanbouw, wat neerkomt op 3,1 procent van de totale woningvoorraad. Wethouder Roy Bouten: "In 2021 beloofden we 1.000 woningen te vergunnen tussen 2021 en 2025. De eerste drie jaar zijn inmiddels voorbij en de teller staat op meer dan 700 vergunningen. En er staan nog ruim 1300 vergunningen op de planning. We weten dat er nog wat plannen weg kunnen vallen, maar daarmee zetten we een belangrijke stap in de ambitie dat er voor iedereen in onze gemeente een woning is die bij hem of haar past én op een plek waar diegene zich thuisvoelt.”