Subsidie vrijetijdseconomie

Heeft u een project dat zorgt dat Horst aan de Maas aantrekkelijk blijft voor toeristen? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente krijgen.

Projecten

Jaarlijks komen miljoenen toeristen graag langs om te proeven van alles wat onze groene, landelijke en gastvrije gemeente te bieden heeft. De gemeente steunt het toerisme door samen te werken met organisaties en ondernemers in toerisme en recreatie, horeca, winkels (detailhandel), landschap, kunst en cultuur.

Projecten die Horst aan de Maas aantrekkelijker maken voor toeristen kunnen misschien subsidie van de gemeente krijgen. De subsidie is bijvoorbeeld voor projecten die:

 • een nieuw projectaanbod bieden op het gebied van cultuur en landschap
 • een verbinding maken tussen horeca en winkels (detailhandel)
 • de kwaliteit van het toerisme in de gemeente verbeteren

Voorwaarden

 • U kunt maximaal €25.000 subsidie aanvragen
 • U betaalt zelf of samen met projectpartners minimaal 50% van het project. U kunt dit ook doen door vrijwilligersuren als u geen commercieel bedrijf bent. Dit mag maximaal 25% van de kosten zijn. Reken €10 per uur. 
 • Uw project zorgt ervoor dat het toeristisch aanbod en de toeristische sector in onze gemeente structureel beter worden
 • Een project mag niet alleen promotie als doel hebben
 • Het is geen eenmalige activiteit of evenement. Een pilot voor een terugkerende activiteit of evenement mag wel. 
 • U vraagt voor dit project geen andere subsidie van de gemeente aan. U mag wel subsidie aanvragen bij andere overheidsorganisaties.
 • Alle voorwaarden staan in het beleids- en toetsingskader subsidiebudget vrijetijdseconomie Horst aan de Maas

Aanvraag

Nodig

Stuur met uw aanvraag mee:

 • Projectbegroting
 • Kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Als u een projectpartner heeft: kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw projectpartner(s)

Advies van adviesraad vrijetijdseconomie

De gemeente vraagt de adviesraad vrijetijdseconomie advies over uw aanvraag. In de adviesraad zitten mensen die advies geven namens organisaties en ondernemers in toerisme en recreatie, horeca, winkels (detailhandel), landschap, kunst en cultuur. De adviesraad vergadert 4 keer per jaar:

 • donderdag 1 juli 2021: stuur uw aanvraag uiterlijk donderdag 17 juni 2021 in

Reactie

Binnen 12 weken krijgt u een reactie van de gemeente op uw aanvraag.

Eindrapport

Is het project klaar? Dan stuurt u een eindrapport naar de gemeente.

Eindrapport insturen