Subsidie vrijetijdseconomie

Heeft u een project dat ervoor zorgt dat Horst aan de Maas aantrekkelijk blijft voor toeristen? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente krijgen.

Voor welke projecten?

Projecten die Horst aan de Maas aantrekkelijker maken voor toeristen kunnen misschien subsidie van de gemeente krijgen. Jaarlijks komen miljoenen toeristen graag langs om te proeven van alles wat onze groene, landelijke en gastvrije gemeente te bieden heeft. De gemeente steunt het toerisme door samen te werken met organisaties en ondernemers in toerisme en recreatie, horeca, winkels (detailhandel), landschap, kunst en cultuur.

De subsidie is bijvoorbeeld voor projecten die:

 • een nieuw product ontwikkelen op het gebied van cultuur en landschap.
 • een verbinding maken tussen bijvoorbeeld horeca en winkels (detailhandel) of samenwerken met andere ondernemers en organisaties.
 • de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het aanbod voor toeristen en dagjesmensen in de gemeente verbeteren.

Tips van de Adviesraad

Heeft u een project waarvoor uw subsidie wilt? Of heeft u een idee waarover u advies wilt? Misschien kan uw project nog beter door met andere ondernemers of sectoren samen te werken. Of misschien heeft u zelf wel een vraag, bijvoorbeeld omdat u projectpartners zoekt. Presenteer uw idee aan de Adviesraad! U krijgt direct tips mee.

Voorwaarden subsidie

 • U betaalt samen met projectpartners minimaal 50% van het project.
 • Dit mag ook door vrijwilligersuren in te zetten. Reken € 10 per uur. Het bedrag voor vrijwilligersuren mag maximaal 50% zijn van het deel van de projectkosten dat u samen met de projectpartners betaalt (de co-financiering).
 • U kunt maximaal €25.000 subsidie aanvragen.
 • Het project draagt bij aan het versterken van toerisme en recreatie in de gemeente Horst aan de Maas.
 • Het is geen eenmalig project. Een pilot voor een terugkerende activiteit of evenement mag wel. 
 • Bij het project zijn verschillende partijen betrokken. U maakt met het project een verbinding met andere sectoren in de vrijetijdseconomie. 
 • U vraagt voor dit project geen andere subsidie van de gemeente aan. U mag wel subsidie aanvragen bij andere organisaties.
 • U vraagt minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden/ activiteiten subsidie aan. Eerder mag ook, graag zelfs!
 • Alle voorwaarden staan in het Toetsingskader subsidie vrijetijdseconomie Horst aan de Maasexterne-link-icoon.

Subsidie aanvragen

Is uw subsidieaanvraag compleet? Dan vraagt u officieel subsidie aan. De Adviesraad Vrijetijdseconomie adviseert de gemeente over de subsidieaanvragen. 

Meesturen

Stuur met uw aanvraag mee:

 • Projectbegroting. Gebruik de invulbare projectbegroting vrijetijdseconomie. U kunt die hierna downloaden.
 • Kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Als u een projectpartner heeft: kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van uw projectpartner(s)
 • Projectplan

Reactie

Binnen 12 weken krijgt u een reactie van de gemeente op uw aanvraag.

Eindrapport

Is het project klaar? Dan stuurt u een eindrapport naar de gemeente.

Meesturen

 • Overzicht van alle kosten en inkomsten in een begroting. U kunt hiervoor de invulbare begroting gebruiken die u ook bij uw aanvraag heeft gebruikt. 
 • Rekeningen.
 • Eventuele media-uitingen.

Meer informatie