Subsidie, lening of regeling voor uw woning

Koopsubsidie nieuwbouw, gasloos en/of levensloopbestendig

Koopt u een bouwkavel van de gemeente? Of een nieuwbouwwoning op een kavel die de gemeente heeft ontwikkeld? En wilt u een gasloze en/of een levensloopbestendige woning bouwen? Dan kunt u een koopsubsidie aanvragen. De koopsom van de woning is maximaal € 300.000.

Hoogte subsidie

  • Gasloze woning € 3.000
  • Levensloopbestendige woning € 8.500

Koopsubsidie aanvragen (DigiD)

 

Starters

Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen in Horst aan de Maas? En is de hypotheek te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u een starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Een starterslening is een aanvullende lening van maximaal € 30.000. Het is verstandig om advies te vragen aan een hypotheekadviseur.

Starterslening aanvragen
U kunt de starterslening aanvragen met een aanvraagformulier. De enige mogelijkheid om dit formulier te krijgen, is om het bij de receptie van het gemeentehuis op te halen. Meer informatie vindt u op de website van SVN.

Woonketting met starter

Als u een huis wilt kopen en de eigenaar ervan wil ook een huis kopen, kan dat soms lastig zijn. Met een ‘woonketting’ ontvangt de starter een korting van 5 % op de woning of kavel. De gemeente en/of projectontwikkelaar en iedere partner in de keten geven die korting. Hierdoor kan de starterswoning sneller worden verkocht en daarmee alle woningen in de woonketting.

Garantieregeling verkoop van de woning

Koopt u een bouwkavel van de gemeente? Of een nieuwbouwwoning van een project waarvoor de gemeente de kavels ontwikkelde? Met de garantieregeling koopt de gemeente uw huidige woning tegen 90% van de getaxeerde marktwaarde. Dit doet de gemeente als het u niet lukt uw woning binnen 18 maanden te verkopen. Voorwaarden zijn dat het gaat om een verkoopbare woning in Horst aan de Maas en dat de taxateur in opdracht van de gemeente de taxatie uitvoert.