Subsidie groot onderhoud mfa's

Subsidie voor niet-gemeentelijke multifunctionele accommodaties (mfa's). Voor een efficiënter en duurzamer gebruik. En voor het verbeteren van de exploitatie en bruikbaarheid van de accommodaties.

Voorwaarden

  • U bent een vereniging of stichting die langer dan 5 jaar eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (dorpshuis) is. Deze accommodatie is geen gemeentelijk eigendom en u bent verantwoordelijk voor het klein en groot onderhoud én de vervangingsinvesteringen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor subsidie, zowel voor groot onderhoud als duurzaamheid.
  • U bent een vereniging of stichting die in de afgelopen 5 jaar het volledige beheer en onderhoud van een multifunctionele accommodatie heeft overgenomen. Deze accommodatie was daarvóór eigendom van de gemeente en u heeft bij de overdracht een financiële bijdrage ontvangen uit het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan. In dat geval kunt u na een periode van 5 jaar na overdracht in aanmerking komen voor subsidie, zowel voor groot onderhoud als duurzaamheid.
  • U heeft een meerjarenonderhoudsplan voor uw accommodatie.
  • U mag meerdere maatregelen en werkzaamheden in één aanvraag combineren.
  • Het combineren van maatregelen groot onderhoud en verduurzamen is mogelijk. In dat geval kunt u op beide regelingen een beroep doen.
  • U doet uw aanvraag uiterlijk 16 weken voor het begin van de werkzaamheden.
  • Het college van B en W besluit binnen 12 weken over uw aanvraag. U ontvangt hierover een bericht.

Hoogte subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.

Subsidieplafond

De gemeenteraad heeft eenmalig een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt.

Afronden subsidieaanvraag

Na het afronden van de werkzaamheden meldt u dit binnen 12 weken aan de gemeente. Dit kan met het formulier Verantwoorden.

Meer informatie