Sloop van het voormalige Rabobankgebouw in Horst

18 april 2024
Algemeen

Op maandag 29 april begint Driessen met de sloop van het voormalige pand van de Rabobank aan de Jacob Merlostraat in Horst. Om de overlast voor de naastgelegen OBS Weisterbeek zo veel mogelijk te beperken, vinden de sloopwerkzaamheden plaats tijdens de meivakantie van de school (maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei). Tijdens de sloopwerkzaamheden in de meivakantie zal de buitenschoolse opvang tijdelijk worden ondergebracht in het voormalige ING-pand.

De afvoer van vrijgekomen materialen vindt zowel tijdens de meivakantie als de week na de meivakantie (maandag 13 tot en met 17 mei) plaats. De afvoer verloopt via de Jacob Merlostraat en gebeurt uitsluitend buiten de breng- en haaltijden van de school. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een sorteerbak en knijper om geluidsoverlast voor de buurt te beperken. Driessen zet geen zwaarder gereedschap zoals klophamers in.

Heeft u vragen over de sloop of wilt u suggesties delen? 

Neem dan contact op met Ton Arts via To.Arts@horstaandemaas.nl of telefonisch via 077-4779777.