Rioolheffing

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning of bedrijf dat direct of indirect een aansluiting op de riolering en het waterleidingnet heeft? Of bent u gebruiker of huurder van een woning of bedrijf dat meer dan 500 m3 water verbruikt? Dan betaalt u rioolheffing.

Rioolheffing voor eigenaren

 • U betaalt rioolheffing voor eigenaren als u eigenaar bent van een woning of bedrijf dat direct of indirect een aansluiting op de riolering en het waterleidingnet heeft;
 • U betaalt rioolheffing voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning? Dan verrekent u de rioolheffing met de nieuwe eigenaar van het huis. Dit regelt de notaris bij de overdracht.

Rioolheffing voor gebruikers

 • U betaalt rioolheffing voor gebruikers als u huurder of gebruiker bent van een woning of bedrijf dat meer dan 500 m3 water verbruikt en direct of indirect een aansluiting op de riolering en het waterleidingnet heeft;
 • Voor het waterverbruik kijken we naar uw waterverbruik van het afgelopen jaar;
 • De gemeente krijgt de gegevens van uw waterverbruik van de waterleverancier en de provincie Limburg;
 • De gemeente gaat er vanuit dat u dezelfde hoeveelheid water loost als dat u inneemt en oppompt;
 • Gebruikt u het gebouw of stuk grond als aparte delen? Dan betaalt u voor elk deel apart;
 • Gebruikt u de woning of het bedrijf een deel van het jaar? Dan betaalt u voor alle maanden dat u de woning of het bedrijf gebruikt. We verrekenen dit achteraf.

Loost u een deel van het ingenomen water niet?

Loost u meer dan 20% van het ingenomen water niet? En kunt u dat aantonen? Dan verlagen wij uw waterverbruik. Als u hierdoor in een lagere tariefklasse valt, betaalt u ook minder gebruikersheffing. Geef uw verzoek tegenbewijsregeling digitaal aan ons doorexterne-link-icoon.

Goed om te weten

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
 • De rioolheffing staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 
 • De gemeente betaalt met de opbrengst van de rioolheffing:
  • onderhoud en verbetering van de riolering in de gemeente
  • maatregelen voor het afvoeren en opvangen van regenwater
  • beheer van het grondwater.

Tarief

 • Rioolheffing voor eigenaren: € 280
 • Rioolheffing voor gebruikers:
  • waterverbruik tot 500 m3: € 0
  • waterverbruik van 500 tot en met 999 m3: € 280
  • waterverbruik van 1.000 tot en met 1.999 m3: € 560
  • waterverbruik van 2.000 tot en met 2.999 m3: € 840
  • waterverbruik van 3.000 tot en met 3.999 m3: € 1.120
  • waterverbruik van 4.000 tot en met 4.999 m3: € 1.400
  • waterverbruik van 5.000 tot en met 9.999 m3: € 2.800
  • waterverbruik van 10.000 tot en met 49.999 m3: € 8.400 
  • waterverbruik vanaf 50.000 m3: € 16.800

Vragen of niet eens met de aanslag?

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente: