Rioolheffing

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning of bedrijf dat direct of indirect een aansluiting op de riolering en het waterleidingnet heeft? Dan betaalt u rioolheffing.

Goed om te weten

  • U betaalt rioolheffing voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning? Dan verrekent u de rioolheffing met de nieuwe eigenaar van het huis. Dit regelt de notaris bij de overdracht.
  • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
  • De rioolheffing staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 
  • De gemeente betaalt met de opbrengst van de rioolheffing:
    • onderhoud en verbetering van de riolering in de gemeente
    • maatregelen voor het afvoeren en opvangen van regenwater
    • beheer van het grondwater.

Tarief

€ 230

Vragen of niet eens met de aanslag?

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente.

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis.