Positief financieel resultaat in 2023, volop werk in uitvoering

21 mei 2024
Algemeen

Gemeente Horst aan de Maas sluit 2023 met een financieel positief resultaat af. Er is een netto jaarrekeningresultaat van € 7,3 miljoen over het afgelopen jaar, op een begroting van bijna € 160 miljoen.

In de jaarstukken blikt het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk en financieel terug op 2023. Wethouder Elbert Joosten (Financiën): “We werkten samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de voorwaarden voor gelukkige en gezonde inwoners, nu en in de toekomst. In 2023 hielden we vast aan de ambitie om in balans te blijven voor deze en toekomstige generaties.”

Resultaten

Het 1000-woningenplan van Masterplan Wonen ligt op koers, met 716 vergunde woningen en meerdere grote plannen in procedure. Via onder andere de energietoeslag en de stabiliteitsaanpak bood de gemeente ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen en complexe problemen. De gemeente investeerde flink in onderwijs; onder andere bij De Doolgaard, het Dendron College en De Weisterbeek. Duurzaamheid en de gezonde leefomgeving stonden hoog op de agenda, met onder andere inkoopacties voor isolatiematerialen voor inwoners en het programma Energiebesparing. Horst aan de Maas bereidde zich ook verder voor op een veranderend klimaat met extremer weer, bijvoorbeeld door meer groen in de openbare ruimte en groen-blauwe schoolpleinen in Lottum en Broekhuizenvorst. En de gemeente ontwikkelde samen met verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties nieuwe subsidiekaders voor activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze gemeenschap. 

In balans, nu en in de toekomst 

Ondanks de inflatie en stijgende (grondstof- en energie)kosten is het gelukt om de financiële buffer weer aan te vullen. Dat komt onder andere doordat het Rijk tot en met 2025 meer geld uitkeert aan gemeenten. Deze buffer is hard nodig om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de herstructurering van wijken en maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. 

Het financiële jaar 2023 sluit met een plus van € 7,3 miljoen. Het college wil hiervan € 0,5 miljoen storten in de bestemmingsreserve(s) organisatieontwikkeling en een nieuw te vormen reserve voor de opvang van ontheemden. Het voorstel is om een bedrag van € 3,8 miljoen mee te nemen naar 2024 voor het uitvoeren van werkzaamheden die meerdere boekjaren beslaan. Het restant van  € 3 miljoen wordt, wat het college betreft, toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Besluitvorming

De jaarstukken 2023 worden op 2 juli ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad. Meer informatie is te lezen in de digitale jaarrekening 2023externe-link-icoon.