Onroerendezaakbelasting (ozb) woningen

Vragen of niet eens met de aanslag?

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Komt u iets tegen dat niet klopt? Of bent u het niet eens met de aanslag? We helpen u graag. Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen.

Bel ons: (077) 477 9777

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Of maak een afspraak voor een gesprek op het gemeentehuis

Tarief

De ozb hangt af van de WOZ-waarde en het ozb-tarief. De gemeenteraad bepaalt elk jaar het ozb-tarief. Het ozb-tarief in 2022 is 0,1391%. Een voorbeeld:

U bent op 1 januari eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 221.000. U betaalt dan € 221.000 x 0,1391% =  € 307,41 aan ozb.

Verkoop woning

U betaalt ozb voor het hele jaar. Verkoopt u in dat jaar uw woning? Dan verrekent u de ozb met de nieuwe eigenaar van het huis. Dit regelt de notaris bij de overdracht.

Bedrijf aan huis

Heeft u een bedrijf aan huis? En is meer dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor woningen. Is minder dan 70% van de totale WOZ-waarde toe te schrijven aan het woongedeelte? Dan betaalt u ozb voor niet-woningen.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid en heeft u aangegeven om post van de gemeente Horst aan de Maas digitaal in uw Berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingaanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post. U regelt dit via MijnOverheid. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Aanmelden digitale aanslag (MijnOverheid)